Bu kişilik tiplerine sahip insanlar nasıl olurlar ve nelere dikkat etmeliler?

Kişilik tipleri, kendimiz ile diğer insanlar arasındaki niteliksel farklılıkları anlamamıza yardımcı olabileceği gibi kendimizi daha iyi tanımamızı da sağlayabilir. Eğer aşağıdaki dört kişilik tipinden biriyseniz neyin güçlü, neyin zayıf noktanız olduğunu öğrenebilirsiniz!

Abone Ol 

Psikolojide kişilik tipleri, genellikle bireyin karakteristik özellikleri ve eğilimleri gibi durumları anlamak amacıyla incelenir. Dünyayı nasıl algılanıdığınız ve bireylerle nasıl iletişime geçtiğiniz konuları hakkında ipuçları sunarlar.

16 adet kişilik tipinden dördünü kısaca inceleyelim:

Analizciler: Mimar (INTJ-A/T)

İçe dönük, Sezgisel, Düşünen, Yargılayan

Kendilerine oldukça güveniler, vefalı insanlardan oluşurlar. Bağımsızlığıyla bilinen bu kişilik tipi, herhangi bir şeyin nasıl olması gerektiğini kendilerine göre çoktan hesaplamışlardır. Bu yüzdendir ki başkalarının kuşkularını pek umursamazlar.

Kendi hedeflerine ilerlerken yönetici olabilirler ve çalışanlarının da aynı hırsla çalışmasını isteyebilirler. Planlar gerçekleşmediğinde ya da sekteye uğradığında suçlamaya başvurabilirler.

Yönetme isteği yüksel olan bu kişilik tipine sahip kişiler, objektif kalmakta oldukça zorlanılar. Kendi yargılarının olduğu gibi, karşısındaki insanın da farklı değer yargıları olabileceğini fark etmeleri ve başkalarını anlamaya çalışmaları gerekmektedir.

Böylece, her şeyi yönetme/kendine göre düzeltme sorumluluğundan sıyrılabilir ve biraz derin nefes alabilirler.

Diplomatlar: Arabulucu (INFP-A/T)

İçe dönük, Sezgisel, Hisseden, Algılayan

Uysal, kibar, sakin, sabırlı, inançlarına sadık kişilerdir. Kayıtsız görünebilirler ama aslında sevgi dolu ve bağlılık arayışında bireylerden oluşurlar.

İnandıklarını hırsla başkalarına kabul ettirmek yerine, alttan alttan ve tatlı bir dille dikte etmeyi tercih ederler. Uysal görünseler de, karşısındaki kişiye istediği düşünceleri empoze ederken oldukça kararlı ve sabırlı olabilirler.

Genelde eylemci yerine düşünür olduklarından, fikirlerini uygulamakta zorlanırlar. Biraz da çekingen olmalarından kaynaklanır bu durum. Oysa harekete geçseler, fikirlerini yüksek sesle dillendirseler çok daha başarılı olabilirler!

Kaşifler: Eğlendirici (ESFP-A/T)

Dışa dönük, Duyumsayan, Hisseden, Algılayan

İyimser, heyecanlı, yanında sıkılmayacağınız kişilerden oluşurlar. Yaşamaktan zevk olan bu bireyler son derece doğal, o an içlerinden ne geliyorsa onu söylemeye ve yapmaya meyillilerdir. Çarpıcı konuşkanlıkları sayesinde ikna yetenekleri oldukça yüksektir.

Tezcanlılıkları, bir konu üstüne tartışmalarına engel olur. Hızlıca çözüme varmayı seven bu kişiler, dolambaçlı projelerin sonunu getirmekte zorlanırlar ve çoğunlukla yarım bırakırlar. Ayrıca zaman yönetiminden de oldukça noksanlardır.

Bu kişilik tipine sahip olanlar sabırlı olmayı öğrenmeliler ve biraz da sorunlardan kaçmak yerine yüzleşmeyi ya da çözmeyi tercih etmeliler!

Gözcüler: Lojistikçi (ISTJ-A/T)

İçe dönük, Duyusal, Düşünen, Yargılayan

Kararlı, çalışkan ve disiplinli insanlardır. Dayalı düzene oldukça iyi ayak uydururlar ve istikrarla devam ederler. Nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan bu kişilerin toplumun yapıtaşları oldukları söylenebilir.

Görev odaklı insanlar olsalar da tatilleri iyi kullanır ve dinlenmeyi, rahatlamayı, eğlenmeyi ihmal etmezler.

Abartıyı sevmezler; sade işlevselliğe önem verirler. Gerçekçi kişilerdir. Aileye fazlasıyla önem verirler.

Çatışmalardan hiç hoşlanmazlar. Çoğunlukla yüzleşmekten kaçınan bu tipler, haklı olsalar bile itiraz etmemeyi seçebililer. Hızlı bir şekilde endişelenebilir, aynı hızda da özgüvenleri kırılıp yetersizliğe kapılabilirler.

Hayatta her zaman değişiklikler olabileceğini, çoğu zaman tek bir doğu olmayacağını anlasalar yaşam onlar için kolaylaşabilir!

Başa dön tuşu