Yıldızların insanlara etkileri

Abone Ol 

Ay

Vücut hatlarında daireye yakın büyük yuvarlaklar, soluk bir ten şişmanlığa yatkınlık, çıkık ve geniş bir alın, donuk bir bakış, kısa ve yuvarlak uçlu bir burun, yarı kapalı küçük bir ağız, çok az çıkıntılı bir çene, yuvarlak gözler, yassı bir sima, kameri,(ay) tiplilerin güzel mavi gözleri, yüksek , küçük ve dik göğüsleri olur. Kadın ve erkek kameriler (Ay tabiatlı) miyop olurlar. Oluruna bırakan zararsız, tevekkül eden bir yapıları vardır. Mücadeleden çekinirler, yalnızlığı severler. Kameriler akıl ve muhakemeden ziyade his ve düşünceye kabiliyetlidirler. Bazı kameriler soluk ten renginde olduğu gibi bazı kamerîlerde süt gibi beyaz olurlar. Süt gibi beyaz olanların gözleri de beyaz olur. Saçları lif renginde sarışındır.

Kameriler çok yumuşak kalplidirler. Vefakar olmakla beraber kolaylıkla kendilerini teslim ederler. Bu da karşı koyma güçlerinin azlığındandır. Aşkta şehvetleri cismani olmaktan ziyade dimağıdır ( yani hayalleriyle kurarak zevk alırlar) soğuk tabiatlı olmakla birlikte muhabbetli olurlar. Kameri kadınlar zarar görmedikleri her şeye ve insana karşı muhabbet hissederler. Kameri kadınlar bazen erkekler üzerinde garip bir cazibeye sahiptirler. Sevmekten ziyade sevilirler.. evlilik hayatında kameri kadınlar itaatkar, tevekkül sahibi ve kanaatkar bir eş olurlar. Çocuklarına düşkünlükleri daima kocalarına olan bağlılıktan daha fazladır. İyi bir aile kadını olmaya müsaittirler. Az kıskançtırlar. Kameri erkekte iyi bir aile reisi olmaya kabiliyetlidir. Eşlerini pek seçmedikleri için çoğunlukla kötü bir evlilik yaparlar. Uysal oldukları için iyi bir eş ile mutlu olabilirler. Kamerîlerin bazılarının boyu uzun, dişleri gayet düzgün , güzel ve küçük olur. Bazılarının kısa ve dişleri iri olur. Çoğunlukla dişleri beyazdır. Eğer Ay Zuhal ve Utarit'in tesiriyle karışırsa sahibi tembel, ahmak, avare, hakir, korkak ve deli olur. Bunlar hakir kimselerdir. Kamerîlerin çoğunda görülen ahlak: Zaaf, acizlik, ihanet, acele ve tembelliktir.

Şemsi(Güneş) Tip

bademi yüz hattı doğrulardan oluşmuş bir çehre. Hafif ve kıvrımlı köşeler, kemik ve adalelerin keskinliklerini izale eden hafif ve yumuşak etler. Hafif limon rengine çalan bir beniz, yüz sakin , ağır başlı , alın yüksek ve kemerimsi , gözler tatlı ve aynı zamanda ciddi, göz bebekleri benekli, kirpikler uzun, burun zayıf ve kemerli, çene ince, ağız orta , dudaklar az kalınca ve renkli, çene yuvarlak ve ileri, boy orta, vücut kılsız, kendisine uygun bir endam, böğürleri içeri doğru, kemikli, erkeklerde az çıkmış güzel bir sakal, yüzde az çizgi, ölçülü adımlar, saç kıvırcık, ince rengi, biçimli ve eksilmeyen bir tebessüm . uygun şekilde kasları vardır.

Ahlakları

Güneş yıldızının başlıca vasıfları: kuvvet şiddet, gazap, his ve rikkat, haya iffet, izzet ve zekadır. Bu yıldızın tesiri altında bulunanlar baş olmaya, emretmeğe meyillidir. Büyük aşklara müsait değildirler. Kendileri için yaşarlar.

Onun için iş hayatlarında, dostluklarında, ailede hayli bedbaht olurlar. Kıskançtırlar. Yüksek bir zeka sahibidirler. Her şeyi anlarlar, fakat hiçbir şeyde ihtisas sahibi olamazlar. Evlendiklerinde mutlu edemezler ve mutlu olamazlar. Derin mertebelere erişemezler. Kıskançlık ve şüphelerini sık sık açığa vururlar. Bu histen kurtulamazlar.

Mars

Merih demek: Şecaat, neşat hiddet kızgınlık, kuvvet, inat, ihtiras, sefahat, riyaset demektir. Çoğunlukla büyük askerler bu yıldız mensupları arasından çıkar. Merihlilerin yüzlerinde keskin hatlar, çekik yüz, adalelerin üzerinden zaviye ve köşelerini belli eder şekilde gergin etler, kırmızı yağız çehre, yüz bir kare içine resim edilebilir şekildedir. Çok zinde ve hareketli, genellikle baş küçük , yüksek ve geniş şakaklı alın, kolayca kapanan geniş kirpikler, açık ve cüretkar ve sert bakışlı gözler adalı yanaklar çıkık elmacık kemikleri, kanatları açık burun, alaycı bir ağız, dört köşe bir çene adalı ve kısa bir boyun, geniş omuzlar, ileri çıkık göğüs kuvvetli ve haşin ses, cesaretli yürüyüş, zindelik, irade, düşüncesiz hareketler, çabuk kızan bir mizaç, müsamahasızlık, hoyrat kaba bir mertlik,açık yüreklilik, iri vücut ve bünyesi kuvvetli olur. Saçları kola rengindedir. Dişleri kısa ve alelekser testere şeklindedir. Çok yemek yer, obur, ayyaş ve kavgacı olurlar. Harpte cesur, cefakar, çevik,zeki,atılgan,intikamcı, servete düşkün olurlar.

Ahlakları

Bu yaratılıştaki insanlarda iyilik de fenalık da ihtiras halindedir. Oyunları kavgaya benzer. Aşka düşkündürler. Aynı zamanda cesur ve şiddetlidirler. Büyük , devamlı ve sadakatli aşık olurlar. Gayet kıskançtırlar. Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardır.Kendilerini sevdirmeyi bilirler. Fakat ihanetleri hiç affetmezler.Bilhassa ihaneti gördükten sonra daha da haşin ve kaba olurlar.Merih'liler çoğunlukla aşk evliliği yaparlar. Koca ve karılarına ihtirasla bağlanırlar. Bilhassa ailelerine karşı çok düşkün ve kıskançtırlar. Aile hayatları gürültülü geçer.

Çocuklarına karşı da şiddetli sevgi duyarlar. Çoğu zaman çapkınlıktan da kurtulamazlar. İhtiraslı kumarbazlar bu yıldızın tesiri altında doğanlar arasından çıkar.

Madeni bakırdır.

Utarit (Merkür)

Bir beyzi içinde resmedilebilecek derecede armudi bir yüz, yumuşak ve düz etler, buğday ten, narin ve düzgün bir vücut, ince ve nazik adaleler çevik ve maharetli eller, daime yaşından daha genç görünen bir tip, manalı , nafiz, keskin koyu kestane rengi, canlı ve müteharrik gözler, uzunca, zayıf ve büküntülü düz ve ucu sivri bir burun, kanatları ince ve uçları yukarı ağız, ince düzgün ve güzel dudaklar, köşeli şen ve sevimli ses, yumuşaklık, nezaket, sabırsızlık, etrafındakilerle güzel muhabbet ve muaşeret, sevimli ve latifeci, girişimci, büyük zihin açıklığı ve işleyen kurnaz ve keskin zeka, Utaritlilerin boyları uzunca gözleri de çukurcadır. Şen ve bir fenalık düşünmüyorlarsa güler yüzlüdürler. Saçları çok koyu kestane renginde ve kıvırcıktır. Kendileri kibar yapılı, geniş omuzlu ve sağlam vücutludurlar. Bu yıldızın tesirinde doğanlar iyiye yakın oldukları zaman iyi, kötüye yakın oldukları zamında kötü olurlar. Edeplidirler. Anlama ve kavrayışları, nutuk ve açıklama kabiliyeti, temizlik, dikkat, zeka, hüner, hile ve hıyanet bunların özel vasıflarıdır. Utaritler suhuletle yalan söyleyebilirler ve yanlış bir adımdan maharetle kendilerini kurtarabilirle. Cahil olanları gevezedirler. İyi yalancı, hilekar,dır. Büyük hırsızlar bu yıldızın fena tesiri altında yetişenler arasından çıkar. Her türlü iyiliğe kabiliyetli oldukları kadar her türlü kötülüğe de müsait ve kabiliyetli olurlar. Sözleri düzgün olduğu kadar ani benzetmeler ve örnekler getirmeye güçleri yeter.

İstiklali severler. Her türlü ilim ve fenni tahsile güçleri yeter. Çok açık zihinli olurlar sırları keşfetmeye müsaittirler. El işlerinde ehildirler. İstediklerini yapabilirler. Kendilerini sıfırdan en yüksek noktaya kadar yetiştirebilirler. Sanatkar olmaktan çok fen adamıdırlar. Ticarete büyük kabiliyetleri vardır. Kendileri zeki becerikli çeviki şen maharetli, işgüzar oldukları gibi fenne olan yakınlıklarından dolayı iti makinist mühendis vs. teknik adam olabilirler. Bu yıldız mensupları kendilerini herkese sevdirmesini bilirler ve sevdirirler.

Zühre (Venüs)

Zühre yıldızının tabiatı topraktır. Dost yıldızı Ay, düşman yıldızı Zühal'dir. Madeni demirdir.

Bu yıldız altında doğanlarda hatlar yay gibi kavislidir. Vücut balık eti, ten rengi pembemsi beyaz, yüz yuvarlakça bir beyzi içine resmedilebilir. Güzel bir alın, kısa kirpikler, berrak gözler, kısa kaşlar, tatlı ve şehvetli bakışlar, kışkırtıcı gözler, düz ve zarif yürüyüş, latif bir ağız, yüzün kemikleri hiç görünmez, geniş ve çekici kalçalar, dans eder gibi neşe’li şehvetengiz hareketler, daima kaynayan bir vücut. Zühre yıldızının mensupları müşteri yıldızının mensuplarının eşkaline çok fazla benzerlerse de bunlar tatlı esmer olurlar.saçları tatlı siyah, parlak hafif dalgalı, ne uzun nede kısadır. Eğer Zühre şiddetle tesir etmiş ise saçlar kıvırcık ve muntazam, yanaklar da gamzeli olur. Kaşlar keman gibidir. Dudaklar etli ve kırmızıdır. Ağız küçüktür. Dişler beyaz, muntazam ve pek güzeldir. Diş etleri kırmızıdır. Kollar yuvarlak boğaz basık, karın mütenasip , kalçalar biraz kabarıkça, eller ve ayaklar ufaktır..

Zühre mensuplarının kendine has vasıfları

Yumuşaklık, sevdaperverlik, rahat, eğlence ve zevke düşkünlük, güzel bir suret, sevimli bir yüze sahip olmak ve iyi kalpliliktir. Büyük musiki ustaları çoğunlukla Zühre yıldızı arasından çıkarlar. Hüzzam faslı Zühre yıldızından doğar.

Huyları

Bu yıldıza mensup olanlar, haluk, sevimli ve herkese faydalı sözler söyleyen servet ve paraya aşık, kadınlara karşı aşırı zayıf, güler yüzlü, tatlı sözlü, mesut, çalışmaya hevesli, muhabbete sabredemeyen, dans, ziyafet, ve müziği seven insanlardır. Bazılarının tabiatında biraz yalancılık ve mürailik varsa da çok mükemmel sanatkar ve iyi bir müzikseverdir. Bu yıldıza mensup olanlar ilk bakışta şahsi cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar. Ahbap canlısı, sevimli, tatlı, hassas, muhabbetkâr, şeker gibi insanlardır. Genellikle müsrif olurlar. Asla haset değildirler. her şeyi pembe görürler. Lüksü severler. Parlağı sağlama tercih ederler. Bu yıldıza mensup olanlar nadiren dehaya yükselebilirler. Zühre mensupları aşkta çok makbul kimselerdir. Ekseriya güzel olup sürekli ve derin aşkla sevilirler.Büyüleyici bir cazibeleri vardır. Kendi aşklarında bazen sabit değildirler. Şehvetleri galiptir. Onları sevmek bazen tehlikeli ve felakettir. Evliliklerinde kendileri severek değil sevilerek evlenirler. Karşılıklı muhabbet olduğu taktirde mutlu olurlar. Aksi taktirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her şeyden çok kendilerini düşünürler.

Bu yıldıza mensup bir kadını seven, ondan çok zor ayrılır ve onu daima hasretle, iştiyakla sevgi ile hatırlar.

Zuhal (Satürn)

Çıkıntılı, kırık kırık, keskin zaviyeli köşeli hatlar, yüz dört köşe, alnı keskin ve köşeli, ciddi, kuvvetli, dışarı doğru kemerli ve ucu dışarı doğru burun dar ve sıkı ağız, kemikli elmacıklar, yüksek ve geniş omuz, kubbeli sırt, doğru kalçalar, zayıf fakat iri kemikli vücut, büyük kol ve el, bacak ve ayaklar esmer, kuru bir ten , uzun boy, ağır yürüyüş, başları daima öne eğik, renkleri solgun, yüzleri hüzünlüdür. Ciltleri esmer ve yağlıdır. Kemikler ağır, ses boğuk, başları uzunca, gözleri fersiz, biraz da dumanlı, dişleri siyah ve gayri muntazam, kirpikleri hemen daima birbirine karışık ve çok kere çalı gibidir. Sakal siyah ve seyrek, saçları siyah, donuk ve kalındır. Zühalliler dünyaya ihtiyar ve yorgun gelirler. Nadiren gülerler.

İleri görüşlü ve akıllıdırlar. Açık bir zekaya sahiptirler. Akıllıca nasihat verirler. Teşebbüslerinde o kadar çok cüretkar değildirler. Ağır, ciddi, soğuk turlar. Muhakemesi ağır fakat kuvvetlidir. Az söz söyler, kuvvetli hafızaları vardır. Gizli ilimlere meraklıdırlar. İş ve zahmete sabır ile mukavemet ederler. Gururludurlar. Fikirlerini hislerini gizlerler. Sebatkar, becerikli, karar sahibidirler. Sabırlı ve sessiz olup yalnızlığı severler. Zengin olmayı isterler ziraate hevesleri vardır.

Huyları

Zühalliler nizamı severler, biraz alaycı ve kindar olurlar. Müfrit heyecanlar duymazlar. Mütalayı severler. Uzağı gören, cesur ve çalışkan kimselerdir. Toprağı severler ev inşaatını ağaç dikmeyi resim yapmayı, yeraltında çalışmayı severler. Işıktan kaçarlar. Bütün düşünürler çoğunlukla bu yıldızın mensubudur. Aşkta az fakat iyi severler, aşkları devamlı olur. Kuru flörtte becerikli değildirler. Kıskançlıklarını asla açığa vurmazlar. Kin ve intikamları şiddetli olur. Aşklarına çoğunlukla hissiyat ve muhakeme hakim olur. Kendilerini hiçbir şeye çok fazla kaptırmazlar. Şehvet düşkünüdürler . evlilikte nadiren mutlu olurlar. Kapalı oldukları için sevdikleri tarafından anlaşılmazlar. Soğuk durdukları ve coşkularını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla sevilmezler.

Müşteri (Jüpiter)

Bu yıldızın tesiri altında doğan kimselerin dokuları etli. görünüşleri sıhhatli, kanlı, canlı olurlar.

Yüzü yuvarlak, gövdesi geniş, göğüsleri iri, kafatası mütenasip, alnında iki çıkık şakak kemiği vardır. Gülümseyen gözler, orta uzunlukta etli burun, kapalı büyükçe bir ağız, koyu kırmızı dudaklar, çukurlu, yuvarlak çene, vaktinden evvel saçsız baş, ablak bir yüz, ağır ve sevimli bir ses, vakurane duran bir baş, cüsseli ve kuvvetli, omuzlar geniş, saçlar açık kestane renginde, sakal kumral ve dalgalı olur. Dişleri güzeldir. Öndeki iki dişi enli olur. Gözleri güleç ve nemnaktır. Renk pembe ve beyazdır.

Ahlakları

Zevkperesttirler. Obur olurlar. Endişe ve kederin ne olduğunu bilmezler. Pek genç yaşlarında şişmanlamaya başlarlar. Güler yüzlü ve şen tabiatlıdırlar. Çok konuşurlar. Sevimlidirler, kadınlara taparlar. Kahkaha ile gülerler. Alaycıdırlar. Harisi ikbaldir, sulhçu, dinç, taassub-u diniyyeye maliktir; intizamperver, çalışkandır. Kendisini herkese sevdirmesini bilir. Sözü dinlenir ve tutulur. Amirliği sever. Munistir, iyilik yapmaktan hoşlanır, insaniyetperver, kerim tabiatlı, saffeti kalp -sahibi, zeki, hür düşünür, hürriyeti sever, tedbirli bir insandır. Müşteri yıldızına mensup olanlar her şeyi iyi gören kimselerdir. Ahbap canlısıdırlar. Ahlaka ehemmiyet vermekle beraber şehvetlerinin kurbanıdırlar. Bununla beraber şehvetleri mutedildir, samimi olurlar. Kanunlara, kaidelere, usullere, prensiplere riayet ederler. Dostlarına karşı vefakar olurlar. Aile canlısıdırlar. Bazen atak olurlar. İcabında yalan da söyleyebilirler. Yemeği, içtimaları, şan ve şerefi severler. Aşkta erkek Müşteri tipler kadınlara karşı cemilekârlıkta bulunmayı, onlarla düşüp kalkmayı severler. Kadın Müşteriler de kuru flört düşkünüdürler. Kendilerini daima aşk içinde tasavvur ederler ve böyle olmaktan pek ziyade hoşlanırlar. Mamafih şiddetli aşklar ve ihtiraslar ika edemezler. Aşk ve muhabbetleri daima usul ve kaideler riayet ettiklerinden tehlikesizdir.

Aşklarında devamlı ve vefakârdırlar. Fakat her şeyi daima olduğundan fazla görür ve gösterirler. Zarafet ve kibarlığa büyük ehemmiyet verirler, izdivaç hayatlarında iyi bir zevç veya zevce olurlar. Daima aldanmaya ve aldatmaya muhtaçtırlar. Muhabbetleri derin değil, fakat süreklidir. Kolayca memnun ve kolayca mahzun olurlar. Fakat ekseriya mesut bir yuva kurarlar. Kendileri kıskanç olmakla beraber kıskançlıkları asla tehlikeli değildir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu