'İstatistiklerle Kadın 2013' araştırma sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Kadın 2013' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in yaptığı araştırma sonucunda; 38 milyon 194 bin 504 kişiyle nüfusun yüzde 49.8'ini oluşturan kadınların, kamusal alanda üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam oranı yüzde 9.3 olarak belirlendi.

İşte TÜİK rakamlarına göre oranlar

- Kadın hakim oranı yüzde 36.3, profesör oranı ise yüzde 28.1.

- Resmi nikahla evlenen çiftlerin yüzde 13.7'sinde gelinin yaşı damadın yaşından büyük.

- İşgücüne katılma oranı yüzde 43.5'le en yüksek Artvin'de. En düşük il ise yüzde 9.7 ile Şırnak.

- Şırnak, yüzde 18.2'yle okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranında da Türkiye'de ilk sırada.

- 2012'de okuma yazma bilmeyen kadın nüfusunun oranı yüzde 7 seviyesinde gerçekleşti.

- Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın milletvekili oranı 1935'te yüzde 4.5 iken, 2013 yılında bu oran yüzde 14.4'e yükseldi. Bu oranın en yüksek olduğu ülke ise yüzde 52.6 ile Norveç oldu.

Kadınların işgücüne katılma oranı %25.9

NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı %47,5 olup, bu oran erkeklerde %69,2, kadınlarda ise %25,9 oldu. Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların işgücüne katılma oranının en düşük olduğu ülke Türkiye'dir.

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı cinsiyet ve yaş gruplarına göre incelendiğinde, tüm yaş gruplarında erkeklerin işgücüne katılma oranı kadınlara oranla daha yüksektir. İşgücüne katılma oranı erkeklerde en yüksek %95,4 ile 35-39 yaş grubunda, kadınlarda ise %38,3 ile 25-29 yaş grubundadır.

Üst düzey kadın yönetici oranı %9,3

Türkiye'de 2013 yılında kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı %9,3 oldu. Kadın hâkim oranı ise %36,3 oldu. Akademik personel içerisinde kadın profesörlerin oranı 2012-2013 öğretim yılı için %28,1 oldu. Kadın polis oranı yıllara göre bir değişiklik göstermeyerek 2013 yılında da %5,5 oldu.

Ortalama evlenme yaşı 23.5

- Resmi olarak ilk evliliğini 2012'de yapan kadınların ortalama evlenme yaşı 23.5 iken, bu yaş erkeklerde 26.7 olarak gerçekleşti. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il yüzde 25.5'le Tunceli. Bu oranın en düşük seyrettiği yer ise 21.3'le Niğde.

- Çiftlerin yüzde 13.7'sinde gelinin yaşı damattan büyük. Aradaki farkın 11 ve fazla olduğu evliliklerin oranı yüzde 13.3 ile en yüksek Ardahan'da.

Eğitimle doğum oranı ters

Nüfus ve Konut Araştırması sonucuna göre 2011'de 15 ve yukarı yaşta, en az bir evlilik yapan okuryazar olmayan kadınların yüzde 74.9'u, lise mezunu kadınların ise yüzde 4.8'i; 4 ve daha fazla çocuk sahibi. NKA sonuçları, yüksek öğretim mezunlarının yüzde 22.9'unun hiç doğum yapmadığını da ortaya koydu.

Nüfusun yüzde 17.2'si obez

- Yükseköğretim mezunu nüfusun en yüksek olduğu il, kadınlarda yüzde 15.3, erkeklerde ise yüzde 19.2 ile Ankara.

-2012'de, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 17.2'sinin obez olduğu belirlendi. Obezite oranı kadınlarda yüzde 20.9, erkeklerde yüzde 13.7 oldu.

- Kadın nüfusun yüzde 24'ünü 0-14 yaş, yüzde 31'ini 25-44 yaş, yüzde 20'sini 45-64 yaş, yüzde 7.9'unu ise 65-84 yaş grubunda bulunan kişiler oluşturdu.

Yorumlar

YORUM YAZ