Podoloji nedir

Podoloji nedir? Podolog kime denir? Podolojinin diyabetle ilişkisi nedir?

"Tırnak batmasıyla nasıl baş ettim” başlıklı yazımdan sonra sevgili Podoloğum ile görüştüm ve bu konuda daha çok bilgilenmeli dedik. Yavaş yavaş başlayalım o zaman! Bu yazıda "Podoloji nedir? Podolog nedir? Ülkemize nasıl ve ne zaman geldi? Diyabetle ilişkisi nedir?” hepsini öğreneceğiz...

Podoloji nedir

"Podoloji”, Grekçe'de pod(o) ve log(y — os) kelimelerinden oluşmuş, kelime anlamıyla ayak bilimi ya da ayak sağlığı bilimi olan tıbbi bir terimdir.

Ayak hastalıkları üzerinde şekil sorunları ile ilgilenmek, patolojik durumları önlemek, araştırmak, tedavi etmek, bu tablolara karşı toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, başta diyabete bağlı gelişen diyabetik ayak sorunları olmak üzere tüm ayak hastalıklarında tedavi ve bakım hizmeti sunmak ya da etkin rol üstlenmek amacıyla hizmet veren bir sağlık alanıdır. Podoloji hizmetini veren kişiye ise "Podolog denmektir.

podoloji nedir

Resmi tanıma göre Podolog nedir

Meslek Yüksekokullarının "Podoloji Programı”ndan mezun, bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.

(26 Nisan 2011 - Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik)

Ülkemize nasıl geldi

Kocaeli Üniversitesi, Tababet ve Şuabat-ı Sanatları'nın Tarzı İcra'sına Dair Kanun ile Podoloji'nin resmi tanımını yapmış ve Türkiye adına bir ilke imza atmıştır. (Nisan 2011).

İlk Podoloji eğitimi yine Kocaeli Üniversitesi tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde başlatılmıştır ve 2 senelik eğitimin sonunda Türkiye'nin ilk Podologları mezun olmuştur. (2014).

2012 yılına kadar Türkiye'de bu konuda hizmet veren herhangi bir kamu kurumu bulunmamış, bu eksikliği yurt dışında eğitimini tamamlamış bireyler özel hizmet olarak tamamlamışlardır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Endokronololoji ve Metabolizma Bilim Dalı'na bağlı Podoloji Polikliniği bu uygulamaların yürütüldüğü ilk kamu hastanesidir. Bu gelişmeyle Podoloji, sağlık sistemi içindeki ilk yerini almış ve bu, kamu istihdamı adına ilk adım olmuştur.

podoloji nedir

Podolojinin diyabetle ilişkisi

Diyabetli bireyler için Podoloji'nin önemi büyüktür. Diyabetik hastaların yaklaşık yüzde 25'inin yaşamlarının bir döneminde diyabetik ayak komplikasyonu gözlenir. Bunların yüzde 10-15'i cerrahi tedavi gerektirirken, bazı olgular ampütasyon ile sonuçlanabilir. Diyabetli hastalarda non-travmatik ampütasyonların en başta gelen nedeni diyabetik ayak yaralarıdır. Podoloji tedavi yöntemleri ile diyabetik ayak yaraları ve diyabete bağlı ampütasyonlar %40-85 oranında önlenebilmektedir.

Podolog Muhammet Korkmaz

Kadinvekadin.net özel içeriğidir.

Yorumlar

YORUM YAZ