Parayla saadet olur mu

Türkiye'de yapılan araştırmalar, insanları mutlu eden konulara ilişkin ipuçları verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye'de son 5 yılda mutluluk kaynağı değerlerde değişiklik olduğunu gösteriyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de mutluluk kaynağı değerlerde sağlık ilk sırada yer aldı, para ve işi mutluluğun temeline koyanların sayısı ise azaldı.Geçen yıl ülke genelinde mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2016'ya göre düşüş göstererek, yüzde 61,3'ten yüzde 58'e geriledi. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62,4, erkeklerde ise yüzde 53,6 olarak belirlenirken, en yüksek mutluluk oranı yüzde 66,1 ile yaşlı nüfusta görüldü.

Mutluluğun kaynağı

Mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 68 ile sağlık aldı. Son 5 yıldaki değişime bakıldığında, sağlığı mutluluk kaynağı görenlerin oranında değişik olmazken, para ve işi mutlulukta ilk sıraya koyanların oranında gerileme, sevgi ve başarıyı koyanların oranında ise artış kaydedildi. Buna göre, 2013 yılında mutluluğu sevgide bulanların oranı yüzde 15,2 iken yüzde 16,6'ya, başarıda görenlerin oranı yüzde 8,6 iken yüzde 9'a çıktı. Veriler, "Parayla saadet olmaz" söylemini desteklerken, mutluluk kaynağı olarak parayı görenlerin oranı 2013'te yüzde 4,1 iken, geçen yıl yüzde 3,9'a düştü. İşini mutluluk kaynağı olarak nitelendirenlerin oranı da yüzde 2,3'ten yüzde 1,9'a geriledi.

İnsanları en çok aileleri mutlu etti

Mutluluk kaynağı olan kişilerde ise ilk sırada tüm aile yer aldı. Tüm aileye yönelik oran 5 yıl önce yüzde 73 iken, geçen yıl yüzde 70,6'ya geriledi. Mutluluk kaynağında aileyi çocuklar takip ederken, çocuklarını mutluluk kaynağı görenlerin oranı 5 yılda artış gösterdi. Buna göre, 2013 yılında yüzde 12,9 olan çocukların payı, geçen yıl yüzde 14,3'e yükseldi. Eşini mutluluk kaynağı görenlerin oranı da aynı dönemde yüzde 5,2'den 5,4'e çıktı. Söz konusu dönemde mutluluk kaynağı olarak anne/babasını görenlerin oranı yüzde 2,9'dan 3,2'ye, kendisini görenlerin oranı yüzde 2,5'ten 3,4'e, torunlarını görenlerin oranı yüzde 1,7'den 1,9'a yükseldi.

Evliler daha mutlu

Öte yandan evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olması dikkati çekti. Evli bireylerin yüzde 60,6'sının mutlu olduğu belirlenirken, bu oran bekarlarda yüzde 52,4'te kaldı. Geçen yıl evli kadınların yüzde 65,2'sinin, evli erkeklerin ise yüzde 55,7'sinin mutlu olduğu kayıtlara geçti. Verilere göre, Türkiye'nin en mutlu ili sıralamasında ilk sırayı Sinop aldı.Yorumlar

YORUM YAZ