Kaşık çatal bıçağın tarihi

Bugün sofralarımızın demirbaşı olan kaşık, çatal ve bıçak ilk kez ne zaman kullanıldı?

1600'lü yılların sonundan beri sofralarda kaşık, çatal, bıçak kullanılıyor. Birçok tarihi kitaplarda yer eder ki, bu mutfak malzemeleri, tunç, demir ve metalden yapılmıştır.

Günümüzde ise, gümüş, altın gibi birçok seçeneği bulunan çatal, kaşık ve bıçak, bakalım nerelerden gelmiş…

kaşık çatal bıçağın tarihi

Kaşık

Kaşık, ilk kez M.Ö Taş Devri'nde kullanılmış. İlk kaşığın deniz kabukları kullanılarak yapıldığı biliniyor. Kaşık sözcüğü, Yunanca ve Latincede "Cochlea” olarak kullanılan "Spiral şekilli sümüklüböcek kabuğu”ndan türeyip dilimize yerleşmiştir.

İhtiyaçtan doğan ürünler olarak ortaya çıkmış olan kaşık, zamanla taştan ve ahşaptan da üretilmiş. Araştırmalar, ilk zamanlar kabaca tasarlanan kaşıkların günümüzde kullanılan formunu ise, ilk kez M.S ilk yüzyılda Romalıların verdiğini gösteriyor.

kaşık çatal bıçaüğın tarihi

Çatal

15. y.y'a kadar, ki kaşık dışında bütün yiyecekler elle yenirdi, üretilen ilk çatal 2 uçluymuş. Günümüze kadar gelirken önce 3, sonra da 4 uçlu şekilde üretildi.

Çatalın ilk ne zaman kullanıldığı konusundaki araştırma ise, yine Yunanlılara çıkıyor. İlk zamanlar yemek aracı değil de, mitolojik kahramanların kullandığı bir savaş aracı olarak anılıyor. Sonra yerleşik hayata geçilmiş, toprak işlenmeye başlanmış ve çatal da bir tarım aracına dönüşmüş. İşte bu sebepten Latince "Fork” kelimesi olarak kullanılmıştır. ”Yaba, sürmek” anlamına gelen "Furka” sözcüğünden türemiştir.

Burada zengin kesim tarafından kullanılan çatal, M.S 7. Y.y'da yine Ortadoğu'da yaşayan varlıklı ailelerin yemek masalarını süslemiş.

13. y.y'a gelindiğinde ise, çatal, Bizans ve İtalya kültüründe kabul görmüş. Fransızlar ise o zamanlar çatalın bir gösteriş olduğunu söyleyerek, çatalı reddetmiştir.

kaşık çatal bıçağın tarihi

Bıçak

Bıçak, tarihe dönüp baktığımızda daha çok silah olarak kullanıldığından, hemen herkesin kılıfı içinde belinde asılı dururmuş. Taştan ve metalden yapılmış bu bıçaklar, yemek masalarında kullanılmaya ise, Ortaçağ Avrupası'nda başlanmış.

Fransa Kralı 14. Louis, ilk kez 1600'lü yılların sonunda, bütün sivri uçlu bıçakların sokaklarda taşınmasını yasaklamış. Onun yerine yemek masalarında kullanımı uygun bulmuş ve bıçak, yemek kültürüne geçmiş.

Kadinvekadin.net özel içeriğidir.

Yorumlar

YORUM YAZ