Kadın ve erkek arasındaki çatışmaya son

Türkiye’de ilk kez kadın-erkek ilişkilerinin anlatıldığı psikomedi türünde bir kitap

Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Aşkım Kapışmak'ın, kadının ve erkeğin doğasında var olan farklılıkları mizahi bir dille anlattığı kitabı "Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan” Türkiye'de ilk kez kadın-erkek ilişkilerinin anlatıldığı psikomedi türünde bir stand-up gösterisiyle binlerce kişiye ulaşan, yaşayışlarındaki farklılıklara kadar yaptığı analizleri "Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan”da okuyucuyla paylaşıyor.

Kitabın geliri Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu ile paylaşılıyor

Ayrıca, kadın-erkek ilişkisine yeni bir pencere açacak olan kitabın satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak. 2008 yılından bu yana kadın-erkek ilişkilerini psikomedi türünde stand-up gösterisiyle anlatan Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Aşkım Kapışmak, "Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan” adlı kitabında kadın ve erkekler arasındaki farklılıkları "Erkek ve kadının beden dili”, "Futbol cinsel mesajlar içerir”, "Evli erkekler için anneleri neden çekim merkezi?”, "Kadınlar erkeklerin yaramazlık yapmasını ister”, "Kadın ergenliğe kocasıyla mı giriyor?” ve "Cinsel ilişki sonrası arzular” gibi başlıklar altında okuyucuya aktarıyor.

Kadın ve erkek arasındaki farkın sebebi beyni kullanma şekilleri

"Kadınlar beyinlerinin sağ lobunu, erkekler ise sol lobunu ağırlıklı olarak kullanıyor…” Aşkım Kapışmak kitabın ana fikrini şu şekilde özetliyor: "Kadın ve erkek, farklılıklarını sorun olarak ele almaktan vazgeçmeli; farklılıkları öğrenmeli ve kabullenmeli. Bu farklılıkların ana nedeni insanın beynini kullanma şeklidir. Kadın ve erkek, beynin farklı yarımkürelerini kullandıkları için düşünce, duygu ve davranışları da farklı olabiliyor”. Kapışmak, kitabın içeriğini oluştururken amacının kadın ve erkeğin kimliklerini, farklılıklarını okuyucuya sade, mizahi ve anlaşılır bir dille aktararak, her şeyin özünde olan sağlıklı iletişim için yapılabilecek formülleri sunmak olduğunu belirtiyor. "Beynimizin dizaynı kadın ve erkekte, görünürde aynı olsa da işlevsellik açısından ciddi farklılıklar göstermekte. Bu farkı sadece ilişki ve iletişim şeklimizde gözlemleyebiliyoruz. İnsan beynini oluşturan sağ ve sol yarımkürenin işlevsel özellikleri farklıdır. Kadınlar ağırlıklı olarak beyinlerinin sağ yarımkürelerini kullanırken erkekler ise sol yarımkürelerini kullanırlar. Sağ lop olayların biçimsel olarak nasıl yapılacağına ile konsantre olur: Nasıl konuştuğun, nasıl baktığın, nasıl tartıştığın, nasıl dokunduğun gibi. Sol beyin içeriksel olarak ne yapılacağına konsantre olur. Sol lobunu ağırlıklı kullanan erkeklerin özellikle olaylar karşısında ilk önce mantığını kullandığını ve duyguyu zor görebildiklerini söyleyebiliriz” diyen Kapışmak, kadın ve erkek arasındaki farklılıkları sağ ve sol lobun ağırlıklı kullanımı üzerinden anlatıyor.

Yorumlar

YORUM YAZ