Jüpiter Balık burcuna geçti

Abone Ol 

Jüpiter Zodyak’taki büyük iyicildir. Mars’tan daha ağır ve Satürn’den daha hızlı hareket eden bir gezegendir. Zodyak’taki bir tam turunu 12 yılda tamamlar. Her bir burçta ortalama 1 yıl kalır. Jüpiter bulunduğu alanda bir büyüteç etkisi yapar. O alanı genişletir, büyütür, iyileştirir, şanslı kılar, fırsatlara açık hale getirir. Ancak Jüpiter’in zorlayıcı Zodyak durumu kötü olayları da büyütebilir. Bu anlamda hem güzel hem de dikkatli olunması gereken bir gezegendir. Balık ve Yay burçlarını yönetir, Yengeç burcunda yücelir. Oğlak burcunda ise düşüştedir. Çünkü Oğlak’ın karamsar hali, ciddi tavırları ile uyuşmaz. Jüpiter doğa olarak sıcak ve nemlidir. Eril bir gezegendir. Jüpiter Balık burcunda iken hayli iyicil etkiler, şans ve fırsatlar getirecektir.

Mistik konulara, meditasyona, okült ve metafizik konulara olan merakımız bu dönemde artabilir. İdeallerde artacaktır. Ruhsal anlamda daha da çok derinleşmek isteğimiz olabilir. Başkalarının derdine daha hassas olacağımız ve yardımlaşma isteğimizin de artacağı bir dönem olacak. Hayallerimiz, ideallerimiz, merhametimiz artacak ve çoğu zaman bu konularda sınır da koymakta zorlanacağız. Kimi durumlarda suiistimale de açık hale geleceğimiz durumları fark edebiliriz.

Jüpiter en son 2010 yılında Balık burcunda transit etti. Şimdi kişisel haritalarımızda Balık burcu hangi ev alanını anlatıyorsa yine oradan geçiyor olacak ve birebir olmasa da 2010 yılında başınıza gelenler ile benzer etkiler gösterebilir. Bunun elbette en önemli sebeplerinden biri 2021 – 2022 yıllarındaki Zodyak konumları ile 2010 yılındaki Zodyak konumları bir değil. Dolayısıyla Jüpiter Balık transitini yaparken diğer gezegenlerin transitlerinden aldığı açıların farklılık göstermesi olacaktır. Bir diğer en önemli sebebi ise astrolojide tek bir öngörü yöntemi yoktur. Bir kişinin başına gelecekleri sadece transitler üzerinden anlamaya çalışmak çok sığ bir yaklaşım olur. Her kişinin yıllık haritasında belirli gezegenler Time Lord yani zaman yöneticisi olurlar. Zaman yöneticisi olarak belirlenen gezegen ya da gezegenlerin o yıl kendilerini gösterme eğilimleri de yüksek olur. Eğer bu yıl sizlerin kişisel haritalarında zaman yöneticisi olan gezegen Jüpiter değilse sizler Jüpiter’in transitini fark etmeyebilirsiniz. Bu bakımdan aşağıda belirttiğim yükselenlere göre Jüpiter’in Balık transitini kiminiz çok net hissedecek kiminizin de hayatında hiçbir değişiklik olmayacaktır.

Belirmek istediğim bir başka hususta; sizler de Jüpiter’in Balık transitini çalıştırmak adına harekete geçmelisiniz. “Kader gayrete aşıktır” diye bir söz vardır ve bu sözü ben gerçekten çok severim ve kişisel hayatımda da uygularım. Örneğin Jüpiter Balık transitini 1. Evden alıyorsunuz ve yıl boyunca karşınıza bir sürü fırsat çıkıyor. Bu fırsatları değerlendirmek veya geri tepmek ise sizin elinizdedir. Jüpiter’in iyicil etkilerini çalıştırmak için karşınıza gelen fırsatları iyi değerlendirmeniz önünüze bilemeyeceğiniz güzel kapıların açılmasına da neden olabilir.

Nitekim astrolojide en başta bilinmesi gereken bir konuda her ne transiti alırsak alalım bizlerin natal haritaları yani doğum haritaları bakidir. Bir doğum haritasının sunmadığı potansiyeli hiçbir iyicil gezegen transit yaparak gelip değiştiremez. Bir devlet adamı ile normal maaşlı bir çalışan aynı transiti alır ama aynı şeyleri yaşayamaz. Bunlar kişinin haritasının potansiyeli + kişinin o yıl diğer öngörüm tekniklerinde hangi gezegenin baş aktör olduğuyla doğru orantılı çalışır. Bu nedenle de kişilerin birebir Jüpiter transitinin etkilerini anlayabilmeleri için öncelikli olarak haritalarına ve bunun yıllık etkilerine hâkim olmaları gerekir. Elbette böyle bir meraklı olanlar ancak astroloji bilmeyenler bunun için konusunda uzman ve güvendikleri bir astrologdan danışmanlıkta alabilirler.

Jüpiter Balık burcuna geçti #1

Yükselen Koçlar

Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle sizler Jüpiter’in transitini 12. Ev alanında yaşıyor olacaksınız. Burası sizler için iki türlü de çalışabilir. Hem zorlu bir alan hem de uzun süredir hastanelerle ilgili zorlanmalarınız varsa iyicil etkilerde getirebilir.  12. Ev alanı genel olarak endişelerin, kapalı, izole alanların, bilinç altımızla ilgili konuların, gizli düşmanların, zorlukların olduğu bir alandır. Jüpiter bu alandan geçerken buraya büyüteç görevi yapabilir. Endişeleriniz artabilir. Sağlık konularında risk almamaya özen göstermelisiniz. Sağlık kontrollerinizi sık yaptırmak iyi olabilir. Hastanelerle ve kapalı yerlerle ilgili alanlarda daha fazla sorumluluk almanız gereken durumlar olabilir. Diğer taraftan hastanede tedavi olmak aslında bir hastalığınız varsa günün sonunda iyileşmeyi de beraberinde getirir. Bilinçaltı konularına fazla odaklanmak sonucunda problemlerinizi de çözebilirsiniz.

Jüpiter Balık burcuna geçti #2

Yükselen Boğalar

Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle birlikte 11. Ev alanınızdaki yoğunluk artacaktır. Bu yıl sizlere şans ve fırsatlar getirecek yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz. Arkadaş sayınız artacak olabilir. Burası aynı zamanda büyük şans evi de olduğu için aslında her anlamda çok şanslı etkilere sahip olacaksınız. İşten gelen kazançlarınız artacaktır. Yeni bir iş çevresi edinebilirsiniz. Kariyerinizde güzel fırsatlar söz konusu olabilir. Herhangi bir konuda yardım almayı düşünüyorsanız beklentinizi de aşan yardımlar kapıda olabilir. Önemli grup ve derneklere üye olabilirsiniz. Önemli projelere başlayabilirsiniz. Kariyerden elde edilen kazançlarınızla ilgili şanslı bir yıl olacak.

Jüpiter Balık burcuna geçti #3

Yükselen İkizler

Jüpiter’in Balık transiti ile birlikte kariyer evinizde ki yoğunluk iyice artacak. Jüpiter kariyer evinizde ve buradaki fırsatları daha da büyütecek. Yeni birtakım fırsatlara da sahip olabilirsiniz. İşiniz ile alakalı olarak önemli eğitimler alabilirsiniz. Geleceğinize dair almanız gereken sorumluluklar, fırsatlar ve organize olmanızı gerektiren durumlarda artabilir. Bazı yükselen İkizler ise bu yıl evlenebilir çünkü 10. Ev aynı zamanda toplum önündeki statümüz demektir. Jüpiter’in bu alandan geçişi bu anlamda da fırsatlar sunacaktır.

Jüpiter Balık burcuna geçti #4

Yükselen Yengeç

Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle birlikte 9. Ev alanınızdaki yoğunluk artacak. Jüpiter gezegeni burada sizlerin 1 yıl boyunca yurtdışı, yabancılar, uzak yerler, dış ticaret konularında sizlerin önemli fırsatlar elde etmenizi sağlayacak. Hukuksal konularda olan işleriniz ve düzenlemeler de yine sizin açınızdan önem kazanacak. Dini amaçlı yolculuklara çıkabilir, dini ve ulvi konularda eğitim almak isteyebilirsiniz. Jüpiter’in buradan geçişi inançlarla ilgili konulara odaklamanızı da sağlayacak. Yüksek eğitim konularında veya yurtdışında eğitim almaya başlayabilirsiniz. Yayıncılık ile ilgili bir işiniz varsa yine şanslı etkiler söz konusu olacaktır. Eşinizin kardeşleri ve yakın akrabalarının hayatında önemli konu ve olaylarda meydana gelebilir.   

Jüpiter Balık burcuna geçti #5

Yükselen Aslan

Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle birlikte sizler vergiler, krediler, miraslar, ortağınızla ya da eşinizle birlikte olan elde ettiğiniz kazanımlarınız ve bir yandan da endişeleriniz ile ilgili olan alanda büyüteç etkisi gören durumlar ile karşılaşacaksınız. Jüpiter’inde bu alana geçmesiyle birlikte harcamalarınız daha da fazla artacak olabilir. Eşinizden elde ettiğiniz maddi imkanlarınız artabilir. Bir sağlık probleminiz varsa ameliyat olabilirsiniz ve belki bu anlamda zorluklarınızda artabilir. Korkularınız artabilir. Okült konulara olan ilginizin de artacağı bu yıl derin araştırmalara girmek hatta bu alanlarda eğitim almak ihtiyacında olabileceksiniz. Yeni bir ortaklı işe de başlayabilirsiniz bu yıl. Nafaka, miras gibi kazanımlar vasıtasıyla başkasından elde ettiğiniz kaynaklar da artıyor olacak.

Jüpiter Balık burcuna geçti #6

Yükselen Başak

Jüpiter Balık burcuna yani sizin 7. evinize geçiyor. 7. Ev alanı eş alanı, evlilik alanı olarak da geçer. Genel anlamda ikili ilişkiler anlamında kısmetli olayların ve şansların olacağı bir yıl olacaktır. Kimi yükselen Başaklar bu yıl evlenecek, kimileri ise eşlerinin hayatında önemli ve güzel gelişmelerin yaşanacağı bir yıl yaşayacak. Ortaklı bir iş yapmaya da başlayabilirsiniz aynı zamanda bu yıl. Bu sizlere önemli sorumluluklar getireceği kadar önemli şanslarda getirecektir. Jüpiter’in buradan geçişi esnasında aynı zamanda düşmanlarınızda artabilir ve mücadelelerinizde artabilir. 7. Ev konularında yani ortaklı işleriniz, eşiniz ve evliliğiniz ile alakalı olarak sorumluluklarınızın da çok fazla artacağı bir yıl olacak. İkinci bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu ev konularıyla ilgili karamsarlığınızı da yine büyütecektir elbette çünkü Jüpiter büyüteç etkisi yapar. Sorunlarınız varsa bunlarda çok fazla ayyuka çıkacaktır. Hukuksal süreçleriniz varsa davalarla ilgili konulara da yine dikkat çekiyor olacak. Psikolog, astrolog ya da benzeri danışmanlarınızın olduğu bir işiniz varsa bu yıl danışman sayınız ciddi artabilir, bu anlamda şanslı bir yıl olacaktır. Önemli anlaşmalara imza atabilirsiniz.

Jüpiter Balık burcuna geçti #7

Yükselen Terazi

Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle birlikte 6. Ev alanınızdaki yoğunluk artacak. 6. Ev iş ve çalışma koşullarınızı anlatır. Sizin emrinizde çalışanları genel itibariyle gösterir. Hastalıklarımızda bu evin konusudur. Dolayısıyla Jüpiter’in buradan geçişi sizlerin işlerinizde daha fazla sorumluluklar almanızı, daha yoğun bir çalışma temposuna girmenizi, belki işiniz ile alakalı konularda eğitimler almanızı sağlayacak olabilir. Sizin adınıza çalışanların sayısında artış olabilir veya onlarla ilgili olarak sorumluluklarınızda ciddi bir artış olacak olabilir. Angarya işler diye tabir ettiğimiz günlük rutin işlerinizde tabii bu anlamda artacaktır. Ancak iş ve çalışma koşullarınızda önemli fırsatlarda sizin adınıza gelecektir. İyileştirmeler söz konusu olacaktır. Yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu alanda belirli problemler yaşıyorsanız çalışanlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla sorunların balon gibi gittikçe büyüyüp en sonunda patladığına da şahit olabilirsiniz. Ama bunun sonunda önemli fırsatlarda sizi bekliyor olacak. Bir sağlık probleminiz varsa bu konuda temkinli olmanız gereken durumlarda söz konusu, sağlık konularınızı ihmal etmemelisiniz. Karamsarlığa düşmemeye özen gösterin. Bu bir yıl boyunca diyet yapmak isteyebilirsiniz ve bu sizin için çok faydalı da olacaktır. Yeni evcil hayvanlarda edinebilirsiniz.

Jüpiter Balık burcuna geçti #8

Yükselen Akrep

Jüpiter Balık burcuna ve sizlerin 5. Evine geçiyor. 5. Ev alanı genel olarak şanslı bir alandır. Hayatımızın en önemli konusu olan çocuklarımız bu alanın konusudur. Yükselen Akrepler bu yıl çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocukları olanlar ise onların hayatı ile ilgili iyicil etkileri bu yıl daha fazla görebilirsiniz. Belki eğitim hayatları, belki onların gelişimsel durumları ile ilgilenmeniz gereken konularda artış olabilir. Bir gayrimenkulünüz varsa oradan elde edeceğiniz gelirde de artış olabilir. Kiraya verebilir, satışa çıkarttıysanız satabilirsiniz. Aşk hayatınıza da daha fazla odaklanacaksınız. Hayatınızın aşkı karşınıza çıkabilir çünkü bu alanda şanslı etkiler kapıda. Hobileriniz artabilir, eğlenceye daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Artistik sanatlarla ilgili bir iş yapıyorsanız güzel fırsatlar ve güzel fırsatlara açık eğitimler karşınıza çıkabilir. Spor yapmaya başlayabilirsiniz. Borsa ve benzeri riskli konularda dikkatli davranmanızda fayda var. Fazla abartmadan biraz risk almanız sizi Jüpiter Balıktayken iyi anlamda şaşırtabilir.

Jüpiter Balık burcuna geçti #9

Yükselen Yay

Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle birlikte 4. Ev alanınızdaki yoğunluk artacak. Birçok yükselen Yay için ev alma, evlenme, ev-yuva-aile konularında önemli sorumluluklar altına girme ve iyicil etkileri karşılama senesidir. Önemli yer değişiklikleri yapabilirsiniz. Taşınmaz varlıklarınızdan gelecek olan önemli kazançlarınızın olacağı bir yıl olacak. Özellikle babanız olmak üzere ebeveynleriniz ile ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ailenizde de bir genişleme yaşayabilirsiniz. Eşinizin mesleği ile ilgili yine güzel fırsatların kapıda olacağı bir olacaktır sizler için. Evinizin içerisinde ebeveynleriniz ile veya eşinizle, çocuklarınızla yuvanızda bir problem yaşıyorsanız bu konularda da problemlerinizin artacağı ya da sizi daha fazla rahatsız edeceği bir yıl da olabilir. Karamsarlıklarınızı ve endişelerinizi arttırmamaya dikkat edin. Jüpiter’in iyicil etkilerini daha bol göreceğiniz bir yıl olacaktır.

Jüpiter Balık burcuna geçti #10

Yükselen Oğlak

Jüpiter Balık burcuna yani sizin 3. Ev alanına geçiyor. 3. Ev sizlerin bilgi, iletişim, kardeşler, yakın çevre akrabalar, kısa seyahatler alanınızda yer alıyor. Yakın çevreniz ile görüşmelerinizin daha yoğun olacağı bir yıl olacağı gibi kardeşler ve yakınlarınızdan gelecek fırsatların da artacağı bir yıl olacak. İletişimle ilgili veya ilgili duyduğunuz konularla ilgili eğitimler almaya başlayabilirsiniz. Yabancı dil eğitimleri de elbette bu alana dahildir. Kendinizi daha fazla ifade edecek olabilirsiniz. Kısa seyahatleriniz artabilir. Bu anlamda sorumluluklarınız artabilir. Taşınabilirsiniz, 3. Ev aynı zamanda yer değişikliklerini de gösterir. Araba alabilir, arabanızı yenileyebilir veya arabanızı satabilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizin hayatında önemli şans ve fırsatlar da gündemde olabilir.

Jüpiter Balık burcuna geçti #11

Yükselen Kova

Jüpiter 1 yıldır sizlerin burcundaydı ve 1. Evinizde yer alıyordu. 12 yılda bir konuma tekrar geleceğini göz önüne alırsak önemli bir yıldı sizler adına. Şimdi 2. Evinize geçiyor ve yaklaşık 1 yıl kadar da burada kalacak. Burası sizlerin parasal kazanımlar alanınız ve öz değer duygularınızı anlatan bir evdir. Genel itibariyle parasal kazanımlarınızın, gelirlerinizin artacağı bir yıl olacak. Öz değer duygunuzda da artış olacak. Kendinize olan güveninizin artacağı bir yıl bu yıl. Yatırımlarınız artabilir. Ancak çok fazla borçta verebilirsiniz. Buna dikkat etmenizde fayda var. Harcamalarınız çok artabilir. Jüpiter bu evde hem kazandırır hem harcatır. Yıl sonunda çok fazla eşyanız ama hiç birikmiş paranız olmayabilir. Taşınır varlıklarınız artabilir. Maddi anlamda güzel fırsatların ve almanız gereken sorumluluklarınızın olacağı bir yıl olacaktır.

Jüpiter Balık burcuna geçti #12

Yükselen Balık

Yılın şanslısı sizsiniz sevgili Balıklar. Jüpiter yaklaşık 1 yıl boyunca sizin burcunuzda ve 1. Evinizde olacak. Güneş burcu Balık olanlar için de Jüpiter Güneş’inizin üzerinden geçerken sizlere güzel fırsatlar sunacaktır. Ama aynı zamanda sağlık açısından karamsarlığınızın artacağı bir yıl olacaktır. Sağlığınıza çok daha fazla önem göstermeniz gerekiyor. Yıl sonunda gürbüz yanaklara sahip olabilirsiniz zira Jüpiter 1. Evden geçerken kilo aldırmaya meyillidir. Bu yıl sizler açısından çok güzel şanslar, fırsatlar söz konusu. Sorumluluklarınızın da artacağı bir yıl ancak bunlar size iyi gelecektir. Kendinizle, sağlığınızla, yaratıcılığınızla ilgili konularda organize olacaksınız. Bu yıl bazı yükselen Balıklar evlenecek veya çocuk sahibi olacak olabilir. Hayatınızla ilgili olarak yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Jüpiter Balık burcuna geçti #13

    Astrolog Ceylin Çelebi

    Instagram: astrolifeceylinJüpiter Balık burcuna geçti #14 madamastroJüpiter Balık burcuna geçti #14

    YouTubeJüpiter Balık burcuna geçti #14

    [email protected]

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu