İş yerindeki kronik stres kaynakları

İş yerindeki stres kaynakları fark edilmezse, etkili bir şekilde yönetilmeleri mümkün olmaz ve bunun sonucunda da kronik stres kaynakları haline dönüşür. İşte kronik stres kaynakları.

Çalışma hayatı ile ilkili tipik stres kaynakları genellikle kolayca saptanabilir. Maaş artış talebiniz reddedilmiştir, zaten bitirilmesi gereken bir işin bitme zamanı yaklaşmıştı. Bu ve benzeri örnekler iş yerindeki rutin olayların dışında oluşan bazı gelişmelere bağlı stresin özelliklerini yansıtır.

Ancak, çalışma hayatınızdaki stresin bir kısmının da, çok belirgin olmayan: çalıştığınız birim ya da işletmenin doğasında olan bazı özelliklerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bunlardan bazıları arasında kişiler arası ilişkileri, çok fazla ya da çok az sorumluluk yüklenme durumunda olmayı, belirsizlikleri ve olumlu geribildirimin azlığını sayabiliriz.

Bu tür stres kaynakları fark edilmeyince, etkili bir şekilde yönetilmeleri mümkün olmaz, bunun sonucunda da kronik stres kaynakları haline dönüşürler.

İşte iş yerindeki kronik stres kaynakları;

Rollerdeki belirsizlik

İşin tanımının sürekli değişiyor olması, beklenti ve isteklerin belirsiz olması, rollerin belirgin olmaması, iyi bir performans göstermeyi engeller. İyi performans gösteremeyen kişi kronik bir gerilim yaşar.

Kişiler arası çatışmalar

Hangi iş yeri olursa olsun, kişiler arası çatışmalar strese yol açar. Kişiler arası ilişkilerdeki sorunlar, çözümü en zor olanlardır. Örneğin, Eğer yaptığınız işi amirinizin yeterince takdir etmediğini düşünüyorsanız ve bu konuyu onunla konuşmak size çok zor geliyorsa, takdir edilmeseniz de çalışmayı sürdürmeye karar verebilirsiniz. Ama bir gün olmadık bir yerde, kimsenin anlamadığı bir nedenle patlayabilir, ilişkinizi daha da kötü bir yola sokabilirsiniz.

Sorumluluk

Diğer insanların sorumluluğunu üstlenmiş olmak, ya da onların hayatında önemli etkiler yapabilecek kararları alma durumunda olmak da, kişide gerginlik yaratan, gizil ancak sürekli bir stres kaynağıdır.

Yoğun iş yükü

Yoğun iş yükü, diğer bir deyişle çok az bir zamanda yapılması gereken çok fazla iş vardır. Bir çok yönetici bunun kurbanıdır.

Bazen de kalitatif iş yükü olarak tanımlanabilecek bir durum ortaya çıkar. Yani, yapılması gereken iş, sizde olmayan ya da iyice emin olmadığınız becerileri, yetenekleri ve bilgileri gerektirebilir.

Bunun tam tesri durum da söz konusu olabilir. İşin hacminin düşük olması, beceri ve yeteneklerinizin çok altında kalması işinizi çok sıkıcı bir hale getirebilir. Bu durum da çok stresli olabilir.

Katılım

Katılım, kişinin kendi çalıştığı kurumdaki karar verme sürecinde, bir birey olarak etkisinin olup olmaması ya da kararları etkileme derecesi ile tanımlanır. Karar verme aşamasında katkıda bulunmak isteyip de dışta bırakıldığınız zamanlar, kızgınlık ve stres yaşadığınız bir gerçektir. Bu durum özellikle, sizi etkileyen kararlarla ilgili olarak fikrinizin hiç sorulmadığı, sonuçların size yalnızca bildirildiği durumlar için geçerlidir.

Mekan ve yer sorunları

Her zaman farkında olmasak da iş yerimizdeki masamız ya da odamız, bizim için belli bir rahatlık ve güven sağlayan unsurlardır. Sürekli ofiste çalışan birinin ofis dışında çalışması durumu stres kaynakları arasında gösterilebilir.

Buna ek olarak kişinin çalıştığı ortamın ışıklandırması, havalandırması ve ses düzeni de stres kaynakları arasında sıralanabilir.

Yorumlar

YORUM YAZ