Güncel sergileri kaçırmayın

Abone Ol 

2021’in son haftalarında kapılarını açan birçok sergi, 2022’nin ilk aylarında da ziyaretçilerini bekliyor. Bu günlerde İstanbul’un müzelerinde, sanat alanlarında ve galerilerinde görebilecekleriniz arasında genç sanatçıların solo sergilerinden, yetenekli sanatçıları buluşturan karma sergilere, Bizans tarihinden ilham alan eserlerden Osmanlı tarihinin ilham veren sanatçılarına birçok seçenek var. 

Güncel sergileri kaçırmayın #1

Coulisse, Mixer | 14 Ocak – 27 Şubat

Eda Öztürk‘ün küratörlüğünü üstlendiği Coulisse başlıklı karma serginin çıkış noktasını küratörün sanat sosyolojisi alanında yürüttüğü ve İstanbul sanat alanına odaklanan doktora araştırması oluşturuyor. Resim, heykel, yerleştirme, video, fotoğraf, yeni medya ve hatta koku gibi çeşitli yaratıcı alanlarda üretimleri olan sanatçıları bir araya getiren sergi, araştırmanın kavramsal çerçevesinde yer alan Zygmunt Bauman’a ait “akışkan modernite” kavramının hem sanat alanında hem de toplumsal düzlemdeki yansımalarına odaklanıyor. Sergide insan/insan olmayan hayvan, insan/makine, bilinç/bilinçdışı, kamusal/özel, ve sanat/piyasa gibi düalistik kategorilerin sınırlarının iç içe geçmesine tanık olabilir, Betül Aksu, Bilal Yılmazel, Burak Delier, Ceren Su Çelik, Dilek Winchester, Ece Eldek, Gökçe Hiçyılmaz, Ömer İpekçi & Francesco Romero & Francesca Gotti ve Tayfun Gülnar‘ın işlerini görebilirsiniz.

Güncel sergileri kaçırmayın #2

Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi, SSM | 21 Aralık 2021 – 1 Mayıs 2022

SSM‘deki Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi, Türkiye sanat tarihinde derin izler bırakmış, kendisi de önemli bir ressam olan, hat, müzik ve edebiyat ile de ilgilenen, pek çok sanatçının ve kurumun da hamiliğini üstlenmiş Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatı üzerine kurgulanıyor. 60 tablo ve 300’ü aşkın belgeden oluşan bir seçkiyle sergi, Abdülmecid Efendi’nin sanatını kapsamlı bir bakış açısıyla ele alıyor.

Güncel sergileri kaçırmayın #3

Ten, Beden, Ben, SALT Beyoğlu | 9 Aralık 2021 – 3 Nisan 2022

İpek Duben’in kırk yılı aşan pratiğini yansıtmak üzere hazırlanan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu’nda! İşlerinde sıkça kullandığı kendi beden imgelerinden esinle adlandırılan Ten, Beden, Ben, erkek şiddetinden toplumsal cinsiyete, yerinden edilme ve göçten tüketim alışkanlıklarına uzanan konuları irdeleyen sanatçının üretimine yeni bir bakış sunuyor. Sergide, Duben’in 1980’lerin başındaki resim ve desenlerinden 2020 tarihli Angels and Clowns‘a birçok işini bir arada bulacaksınız.

Güncel sergileri kaçırmayın #4

“İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”: Popüler Kültürde Bizans, Pera Müzesi | 23 Kasım 2021 – 6 Mart 2022

Bizans’ın on dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın başında akademik ve arkeolojik “yeniden keşfi” birçok sanatsal ifadede—resim, mimari, tiyatro, müzik, edebiyat vb.—geniş bir yankı uyandırmış ve Bizans merakı zamanla büyüyerek yeni ufuklara, alışılmadık literatür ve müzik türlerinden resim ve film yapım tekniklerine, tekstile ve hatta grafik romanlar gibi yeni anlatım araçlarına ulaşmış. Bizans’ın popüler kültürdeki eklektik varlığını keşfe çıkan, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Pera Müzesi için, Emir Alışık’ın küratörlüğünde hazırladığı “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”: Popüler Kültürde Bizans sergisi, Bizantinizmin çoklu ve birbiriyle çakışan bu yönününü ortaya çıkarıyor. Sergide, popüler kültürün Bizans mirası ile etkileşimini, Bizans’ı temsil etmek için seçilen motifleri keşfe çıkacaksınız.

Güncel sergileri kaçırmayın #5

İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800-1955, Pera Müzesi | 23 Kasım 2021 – 6 Mart 2022

On dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başında, İstanbul’da jeopolitik, diplomatik, akademik, sanatsal ve yerel çıkarların kesişmesi, zengin ve ortak bir miras olarak Bizans geçmişine dair bilinci artırmıştı. Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, Brigitte Pitarakis’in küratörlüğünde hazırladıkları İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955 sergisi, Osmanlı başkentinin, bir bilim dalı olarak gelişmeye başlayan Bizans araştırmalarının şekillenmesindeki merkezi rolünü irdeliyor. Sergiyle, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Bizans koleksiyonları başta olmak üzere etkileyici bir arşiv seçkisiyle belgelenen, Bizans’a bilimsel bir yaklaşım getiren ve bu güne kadar yeterince çalışılmamış gelişmelerle tarihe tanıklık edeceksiniz.

Güncel sergileri kaçırmayın #6

Yarına Notlar, Pera Müzesi | 23 Kasım 2021 – 6 Mart 2022

Yarına Notlar sergisi, COVID-19 küresel salgını sürecinde yaşanan kültürel geçişi ele alan güncel sanat çalışmalarını bir araya getiriyor. Independent Curators International (ICI) [Uluslararası Bağımsız Küratörler] oluşumunun hazırladığı bu gezici sergi, mevcut kriz ortamında, günümüz kültürünün değerlerini sorgulamak ve yeniden değerlendirmek amacıyla 25 ülkeden 30 küratörün oluşturduğu seçkiyi sunuyor. Sergideki birçok çalışma, maneviyatı bir temellendirme mekanizması olarak ele alıyor ve belirsizliğin yükseldiği zamanlarda dünyayı anlamlandırmanın yollarını araştırıyor. Bazı çalışmalar belirli bir mitolojiye odaklanırken, bazıları hâlâ var olan ya da olmayan siyasi yapıları ortaya koyuyor. Sergi, küresel bir çağda sanatın kolektif hafızanın inşasındaki potansiyelini ele alıyor. Bu kültürel geçiş döneminde, her eser yakın geçmişten bir ilham kaynağı ve geleceğe yön veren bir bakış açısı öneriyor.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu