Çiçekler mutlu, huzurlu ve özel hissettiriyor

Abone Ol 

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öncülüğünde Türkiye genelinde yürütülen araştırmada, genel olarak üniversiteli gençlerin çiçek hediye etme/alma davranışlarını incelemek ve çiçeklerin gençler tarafından nasıl anlamlandırıldığı, çiçek alırken dikkat ettikleri hususlar ve çiçek alma alışkanlıklarını farklı değişkenler üzerinden incelenmesi olarak belirlendi.

Çevrimiçi anketle gerçekleştirilen çalışmaya Türkiye’nin farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde 2020-2021 Akademik Yılında öğrenim gören 18-25 yaş arasında toplam 510 ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi katıldı.

Çiçekler mutlu, huzurlu ve özel hissettiriyor #1

Gençler çiçek hediye etmeyi seviyor

“Çiçek hediye eder misiniz?“ sorusunu katılımcıların %70.4’ü “evet”, %29.6’ı “hayır” şeklinde yanıt verdi. 

Bu soruya kadın katılımcıların %48.6’ı  “evet”, 19.4’ü “hayır” şeklinde cevap verirken erkeklerin ise %21.8’i “evet”, %10.2’i (52) “hayır” cevabını verdi.

“Çiçekler size ne hissettiriyor?“ sorusuna katılımcıların %7.1’i kendilerini özel hissettirdiklerini, %18.8’i huzurlu ve %23.9’u mutlu hissettikleri yanıtını verdi. Katılımcıların %2.7’i bu soruya  “güzel koku”, %3.1’i güven, %5.9’u doğa, %11.4’ü değerli ve %3.3’ü kavramlarıyla ifade etti.

“İlk olarak ne zaman ve kaç yaşında kime çiçek hediye ettiniz?’’ sorusuna katılımcıların %31.9’u 5-10 yaş arası ve %19.1’i 10-15 yaş arası annelerine çiçek hediye ettiklerini ifade etti. Bunun dışında katılımcıların %12.2’si 15-20 yaş arasında sevgililerine ve %6.6’sı 5-10 yaş arası katılımcılar öğretmenlerine hediye ettiklerini belirtti.

“Hediye etmek istediğiniz çiçeği hangi yolla ulaştırırsınız?” sorusuna katılımcıların %63.9’u kendileri götürmeyi tercih ettiklerini belirtirken; katılımcıların %33.8’i ise “kargo” kullandıklarını söyledi.

“Birinden çiçek aldınız mı?’’ sorusuna katılımcıların %59.8’ i evet cevabını verdi. “Evet”, yanıtını verenlerin %86.9’unu kadınlar oluştururken, %13,1’lik kısmını erkekler oluşturdu. Bu soruya katılımcıların %40.2’si “hayır” cevabını verdi. “Hayır” cevabını verenlerin %40.0’ını kadınlar, %60.0’ını ise erkekler oluşturdu.

Çiçekler mutlu, huzurlu ve özel hissettiriyor #2

Çiçeğin taşıdığı anlam daha önemli

“Birine hediye çiçek alırken veya birinden çiçek hediye aldığınızda hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %52.9’u saksı çiçeği tercih ettiğini belirtirken; bunun %75.9’unu kadınlar, %24.1’ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar arasında saksı çiçeği tercih edenlerin oranı %40.2 iken, %24.5’i kesilmiş çiçek tercih ettiklerini dile getirdi. 

“Size çiçek hediye verildiğinde hangi husus sizin için daha önemli?’’ sorusuna katılımcıların %63.3’ü (323) çiçeğin taşıdığı anlamın daha önemli olduğu cevabını verdi. “Çiçeğin taşıdığı anlam” yanıtını verenlerin %70.6’ını kadınlar, %29.4’ünü ise erkekler oluşturdu. 

Bu soruya katılımcıların %14.1’i “alan kişinin zevkine göre olması” yanıtını verdi. Alan kişinin zevkine göre olması yanıtını verenlerin %54.2’sini kadınlar, %45.8’ini erkekler oluşturdu. 

Katılımcıların %15.9’u ise “kendi zevkime göre olması” yanıtını verdi. Kendi zevkine göre olmasını tercih edenlerin %75.3’ünü kadınlar, %24.7’sini erkekler oluşturdu.

“Çiçeklerin taşıdığı anlamlar vardır. Kırmızı gülün aşkı temsil etmesi gibi. Bunlar hakkında bir bilgiye sahip misiniz?” şeklindeki soruya katılımcıların %62.4’ü “evet”, %33.1’i ise “hayır” yanıtını verdi. 

“Evet” yanıtını verenlerin %71,1’ini kadınlar oluştururken, %28,9’unu erkekler oluşturdu. “Hayır” yanıtını verenlerin %62,1’ini kadınlar oluştururken %37,9’unu erkekler oluşturdu.

“Hangi renk çiçekseversiniz?” sorusuna katılımcıların %23.7’i “beyaz”; %17.6’ı “kırmızı” yanıtını verirken; %47.3’ü ise “rengin fark etmediğini” dile getirdi.

“Hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %97.1’i gerçek çiçek tercih ettiklerini belirtirken %2.9 (15) kişi yapay çiçek tercih ettiklerini belirtmiştir.

“Size çiçek alındığında hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %90.8’i “gerçek çiçek”;  %3.7’i “yapay çiçek” yanıtını verirken; %5.5’i ise herhangi bir fikri olmadığını dile getirdi. Kadın katılımcıların %94.5’i ve erkek katılımcıların %90.8’i gerçek çiçek tercih ettiklerini belirtti. Bu oran yapay çiçekte kadın katılımcılar için %3.2, erkekler için %3.7 oldu.

Birine çiçek aldığınızda hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %96.3’ü gerçek çiçek tercih ettiklerini belirtirken; %3.7’si yapay çiçek tercih ettiklerini söyledi.

“Pandemi sürecinde çiçek hediye etme/hediye alma davranışınızda bir değişiklik oldu mu?” sorusuna katılımcıların %66,6 oranındaki önemli bir bölümü “hayır” yanıtını verirken, %18,7’i “Çiçek gönderme/alma şeklinde bir değişiklik” olduğunu belirtti. Bunun nedeni pandemi şartlarından dolayı online sitelerden çiçek sipariş etmeyi tercih ettikleriyle ilişkilendirildi.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu