Çarpıcı verilerle Türkiye'de kadın olmak

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de kadına şiddet ve eşitsizliğin boyutlarına baktığımızda, iç karartan bir tablo çıkıyor karşımıza...

Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı "Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması"na göre hayatından "çok memnun” olduğunu bildirenler kadınların oranı yüzde 18. Bu oran son 2 yılda maalesef yüzde 25'ten 18'e geriledi.

440 kadın cinayete kurban gittiği 2018'in ardından, 2019'un yalnızca Ocak ayında, 43 kadın cinayete kurban gitti. "Kadınların toplumda yaşadığı en büyük sorunlar" sorusu sorulduğunda "şiddet" diyenlerin oranı yüzde 61. "Şiddet" yanıtı maalesef son 3 yıldır artış gösteriyor. Diğer büyük sorunlar arasında sırasıyla işsizlik, eğitimsizlik, sokakta baskı ve taciz, aile baskısı, kadın-erkek eşitsizliği, çevre baskısı yer alıyor.

Araştırmaya göre, eğitim seviyesi arttıkça, şiddetin boşanma için yeterli bir sebep olduğu ve aile bütünlüğü için göz ardı edilebilecek bir unsur olmadığı düşüncesi artıyor.

Aynı araştırmaya göre, kadın ve erkek arasındaki gelir eşitsizliğinin her eğitim düzeyinde söz konusu olduğu görülüyor. Okur-yazar olmayan erkekler yılda ortalama 13.423 TL kazanırken, kadınlar 9.936 TL kazanıyor. Okur-yazar olan ancak hiçbir okul bitirmeyen erkeklerin yıllık kazancı 16.792 TL iken, kadınlarınki 11.173 TL. Lise ve dengi okullardan mezun erkekler yılda ortalama 29.814 TL kazanıyor, aynı eğitim durumundaki kadınlar ise 22.794 TL. Yükseköğretim mezunu erkeklerin yıllık ortalama kazancı 48.811 TL, kadınların ise 35.836 TL.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ocak 2019 Raporu'na göre 2019 yılının ocak ayında 43 kadın öldürüldü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti. Ocak ayında öldürülen 43 kadının 7'si gölde, çayda veya ormanlık alanda toprağa gömülü halde öldürülmüş ve hatta parçalara ayrılmış bir şekilde bulundu. Şubat raporunda yer alan bilgilere göre 2019 yılının Şubat ayında 31 kadın öldürüldü. 2018 yılında ise toplam 440 kadın öldürüldü.

TÜİK verilerine göre ülkede 2017 yılında gerçekleşen 569 bin 459 resmi evlilikten 23 bin 906'sını 16-17 yaş grubunda evlenen giren kız çocukları oluşturdu. 2008 yılında ise bir yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı 49 bindi, yani şu anki sayının tam iki katıydı. Fakat, Girls Not Brides 2018 raporuna göre Avrupa'da çocuk yaşta evliliklerin en çok görüldüğü ülke maalesef Türkiye.

TÜİK verilerine göre:

- 15-24 yaş arası kadınlarda işsizlik oranı yüzde 15

- Ne eğitimde, ne istihdamda olan genç kadınlarımızın oranı 32,8

- İşgücüne katılma oranı kadınlarda yüzde 34,3

DİSK'in hazırladığı 'Kadın Emeği Raporu'na göre:

- 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatı dışında

- Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor

- Her 10 kadından 7'si istihdam edilmiyor

- Anne olan kadınlar, olmayanlara göre %29,6 daha az kazanıyor

- 3 milyon kadın haftada 45 saatten fazla çalışıyor

Kadinvekadin.net özel içeriğidir.

Yorumlar

SA 10-03-2020 08:34:32

Boşanmış bir kadının iffeti eski eşini ilgilendirmez ise gayet tabii yaptığı harcamalar da eski eşini ilgilendirmemeli. Çalışsın, kazansın. Eski eşinden nafaka almasın.

YORUM YAZ