Biyonik kulak sayesinde siz de duyacaksınız

Biyonik kulak, işitme kaybına uğrayanlara ses olacak.

Dünyada her bin insandan biri işitme engelli olarak doğuyor ve aynı oranda insanda hayatının ilerleyen dönemlerinde sağırlık gelişebiliyor. Ancak günümüzdeki teknolojilerle geliştirilen tıbbi cihazlar, artık işitme duyusunu geri kazandıracak ve bir duyunun yerini alabilecek çözümler sunuyor.

Doğuştan veya sonradan görülebilen işitme kaybı sorunu, koklear implant sistemi olan biyonik kulak sayesinde bir sorun olmaktan çıkıyor. İleri dereceye kadar sensörinöral işitme kaybı olan bireyler için işitme duyusunu geri kazandırmaya yardımcı olan biyonik kulak, bilinen işitme cihazlarına kıyasla işitmeyi yükselttiği gibi konuşmaların anlaşılmasını da sağlayan bir özelliğe sahip.

Biyonik kulağın bir duyunun yerini alabilen yegane tıbbi cihaz olduğunu belirten Emsey Hospital'dan Doç. Dr. Arif Şanlı, işitme kaybına uğrayanların artık duyabilmesine imkan tanıyacak sistemle ilgili açıklamalar yaptı. Doç. Dr. Şanlı, "Biyonik kulak, duyma sinirini elektronik olarak uyararak iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren bir cihazdır. İç kulağın işlevini yitiren kısımlarını baypas ederek çalışır ve kokleadaki sinir liflerine doğrudan elektriksel uyarım sağlar. Koklear implant, sesi dışarıdan alarak doğrudan hasarlı tüylü hücrelerin dibinde bulunan sinir hücrelerine ulaştırır. Birçok model olmakla birlikte genellikle bu cihazlar mikrofon, taşıyıcı ve sinirleri uyaran elektroddan oluşurlar. Bu sistem aracılığı ile dışarıdan alınan sesli uyaranlar işlenerek sinir liflerine oradan da beyine ulaştırılır” şeklinde konuştu.

Erken yaşta özellikle tavsiye ediliyor

Koklear implant tedavisinin 90'dan fazla ülkede, dil öncesi ve dil sonrası işitme kayıplı çocuk ve yetişkinlerde başarıyla kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Şanlı, şöyle konuştu: "Koklear implanttan ne kadar yarar sağlanacağını kesin olarak tahmin etmek mümkün olmamakla beraber, erken yaşta implantasyon şiddetle tavsiye edilir. Çünkü dil gelişimi işitme için önemlidir ve araştırmalar erken implante edilen çocuklarda daha iyi sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. Önceden konuşma ve dil gelişimi kaydeden daha büyük çocuklar ve yetişkinler koklear implanttan daha çok yarar elde edebilirler. Ancak ne kadar uzun süre ileri derecede işitme kaybı yaşanmışsa, implanttan fayda görme oranı da o derece azalacaktır”

Biyonik kulak uygulaması için gereken kriterler

Doç. Dr. Şanlı, işitme cihazından faydalanmak için gereken kriterleri sıraladı: "İşitme cihazından hemen hemen hiç fayda görmeyen kişiler, koklear implant için adaydırlar. Bu kişiler tercihen 6 aydan büyük olmalıdırlar. Adaylara cerrahi öncesi birçok tetkik yapılır; kulak muayenesi, işitme testleri, radyolojik tetkikler ve psikolojik testler. Çocuklar için her iki kulakta çok ileri derecede sensörinöral tipte işitme kaybı, yetişkinler içinse her iki kulakta ileri, çok ileri derecede sensörinöral tipte işitme kaybı olması durumunda bu uygulama yapılabilir”

15 bin dolarlık bir maliyete sahip

Biyonik kulak cihazlarının norma işitme cihazlarından çok daha pahalı olduğuna da değinen Doç. Dr. Şanlı, "Böylesi bir cihazın uygulanması yaklaşık olarak 15 bin dolarlık bir maliyete sahiptir. Bazı sosyal güvenlik kuruluşları bu masrafları karşılamada hastalara yardımcı olmaktadırlar” diye vurguladı.

Yorumlar

YORUM YAZ