Atiye'nin ilk podyum heyecanı

İlk defa podyumda boy gösteren güzel şarkıcı Atiye, “Allah’tan düşmedim” dedi.

Modacı Zey­nep Er­do­ğan, 'G­lit­te­r' is­mi­ni ver­di­ği ye­ni ko­lek­si­yo­nu­nu Mer­ce­des-Benz Fas­hi­on We­ek kap­sa­mın­da sun­du.

Atiye sürprizi

Uzak­ Do­ğu ile 70'lerin dis­ko tarz­la­rı­nı bir­leş­ti­re­n Er­do­ğa­n'­ın, mo­da­se­ver­le­re sürpri­zi genç şar­kı­cı Ati­ye ol­du.

Atiye'nin ilk podyum heyecanı - Foto Galeri

Atiye'nin ilk podyum heyecanı HD İZLE:

"Allah'tan düşmedim"

İlk de­fa pod­yu­ma çı­kan Ati­ye, de­fi­le son­ra­sı, "Hazırlık aşaması stresliydi. Bütün mankenlerin saç ve makyajları aynı anda yapılıyor, o yüzden büyük kargaşa oluyor. He­ye­can­lıy­dım ama her­ şey gü­zel geç­ti. Allah'tan düşmedim­” di­ye ko­nuş­tu.

Yorumlar

YORUM YAZ