M.Ö. 316'da İskender'in komutanlarından Antigonos tarafından, "Antigoneia" olarak adlandırılan kentin yakınında bulunan höyüklerde yapılan yüzey araştırmalarında, yöredeki eski yerleşmelerin M.Ö. 2500 yıllarına dayandığı anlaşılmıştır. Kent, Antigonos'un ölümünden sonra, komutan Lysimachos'un eline geçmiş. Lysimachos kenti geliştirip, güzelleştirmiş ve karısına ithafen adını "Nikaia" koymuştur. Lysimachos'un M.Ö. 293'te ölümünden sonra, kente Bithynialılar hakim olmuş, M.Ö. II. yüzyılda Roma hakimiyetine giren şehir daha sonra Bizans hakimiyetinde kalmıştır. Nikaia şehri, havarilerden Petros'un gelmesinden sonra Hristiyanlık ile tanışmış, 325 yılında I. Hristiyanlık konseyi burada toplanmıştır. 1075 yılında Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah, kenti alıp başkent yapmış ancak 1097'de şehir tekrar Bizans'a geçmiştir. 1204'de Haçlıların İstanbul'u işgali sırasında 57 yıl Bizans'a başkentlik yaptıktan sonra 1331 tarihinde Orhan Gazi tarafından Osmanlı ülkesine katılmış, bundan sonra ismi İznik olarak değişmiştir.

Çeşitli eğitim, bilim, kültür ve sanat projelerine destek olan İstanbul Rotary Kulübü bu kez bir reksonstrüksiyon projesini sahiplenerek İznik üzerinde yapılan akademik araştırmalara yeni bir ufuk açıyor ve önemli bir kültür mirasının bugüne taşınmasına katkı sağlıyor.

Yaklaşık 1 yıllık bir çalışmayla tamamlanan "İznik / NikaeaProjesi”, İznik kentinin 13. yüzyıldaki tarihi dokusunu, mimari ve arkeoloji öğelerini bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak canlandırıyor. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya danışmanlığında yürütülen proje, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne giren İznik'in önemli bir dönemine ışık tutarak, kalıcı listeye geçişine destek sağlamayı hedefliyor. Proje, İstanbul Rotary Kulübü'nün web sitesinde kullanıcılara açılıyor.

"İznik / NikaeaProjesi”, tarihi M.Ö. 4`üncü yüzyıla kadar uzanan kentin fetih öncesine odaklanıyor. Döneme ait bilgi, belge ve kalıntılardan yola çıkılarak oluşturulan üç boyutlu animasyon projesi, kentin fetih sonrasına kıyasla daha az bilinen 13. yüzyıldaki görünümünü, bilgisayar ortamında yeniden inşaa ediyor. Doç. Dr. Haluk Çetinkaya danışmanlığında yürütülen ve uygulaması Tayfun Öner tarafından gerçekleştirilen "İznik / Nikaea Projesi”, kentin tarihi yapıları ile olası görünümlerini bilimsel veri ve kaynaklara dayanarak görünür hale getiriyor. Araştırmalar sırasında başvurdukları en önemli kaynakların seyyah çizimleri olduğunu belirten Çetinkaya, bu projeyle İznik'in tarihteki binaları ve görünümü hakkında toplumun her kesimine bilgi sunacak şekilde bir bilgi kaynağı oluşturuduğunu vurguluyor. Çetinkaya, "İznik/Nikaea Projesi” ile, İznik kentinin 13. yy öncesi görünümünün, başta şehir kapıları olmak üzere, surlar, mezarlık alanları, ibadet yapıları ve diğer önemli anıt yapılar gözetilerek, yeniden canlandırıldığını belirtiyor.

İstanbul Rotary Kulübü 2017-18 Dönem Başkanı Nedim Ölçer, hayata geçirilen projenin İznik'in tarihinde önemli bir döneme ışık tuttuğunu belirtiyor ve şu dileklerde bulunuyor: "İstanbul Rotary Kulübü olarak kültür, sanat ve eğitim alanlarında değerli pek çok projeye destek vermeye devam ediyoruz. Hayata geçmesinde katkılarımız bulunan bu projenin, çok değerli kültür varlığımız İznik'in UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kesin olarak girmesini sağlayacak, bilimsel temele ve teknolojiye dayalı bir stratejik destek olduğunu düşünüyoruz. Projenin İznik'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

İznik kent tarihine yeni bir bakış sunan "İznik / NikaeaProjesi”ni incelemek isteyen tarih tutkunları ve araştırmacılar, İstanbul Rotary Kulübü'nün web sitesini ziyaret edebilir.

http://www.istanbulrotary.org/

İstanbul Rotary Kulübü Hakkında

Rotary, özünde değişik meslek gruplarından iş insanlarının ve yöneticilerin bir araya geldiği, fikir alışverişinde bulunup deneyimlerini paylaştığı, bunun yanısıra irili ufaklı birçok sosyal sorumluluk projelerine katıldığı, katkıda bulunduğu bir sivil toplum örgütüdür. 1956 yılında, İstanbul'daki ilk kulüp olarak kurulan İstanbul Rotary Kulübü, ülkemizdeki en büyük kulübü olmasının yanı sıra, Avrupa'nın da en büyük Rotary kulübüdür. Bugün 245 seçkin üyesi, iş dünyasından tıbba, hukuktan akademik dünyaya kadar birçok topluluğun temsilcisidir.

http://www.istanbulrotary.org/