Bir çoğumuz zekâ kavramı farklılık gösteriyor. Bazı şeyleri kolaylıkla yapabilen kişileri zeki olarak nitelendiriyoruz. Bu durum yapamayan kişilerin zekâsının daha geride olduğunu göstermiyor. Psikolog Howard Gardner aslında herkesin farklı bir zekâ türüne sahip olduğunu ve 9 farklı zeka türü bulunduğunu söylüyor. Peki sizinki hangisi?

Uzaysal zeka: Dünyayı üç boyutlu görmemizi sağlıyor.

Doğal zeka: Yaşayan canlıları ve doğayı algılamamızı sağlıyor.

Matematiksel zeka: Hesaplama, hipotez kurma ve bunları kanıtlamamızı sağlıyor.

Müzikal zeka: Sesleri, duraksamaları, tonları, ritmleri ve vurguları algılamamızı sağlıyor. Matematiksel zeka: Hesaplama, hipotez kurma ve bunları kanıtlamamızı sağlıyor.

Varoluşsal zeka: Neden yaşadığımız ve neden öldüğümüz gibi soruların yanıtlarını algılamamızı sağlıyor. Kişilerarası zeka: İnsanların duygularını hissetmemizi sağlıyor.

Kişilerarası zeka: İnsanların duygularını hissetmemizi sağlıyor.

Bedensel-kinestetik zeka: Zihinle beden arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

Dil zekası: İfade etmek istediğimiz şeye uygun kelimeleri bulmamızı sağlıyor.

Kişisel zeka: Kendimizi anlamamızı, duygularımızı ve isteklerimizi anlamlandırmamızı sağlıyor.

Farklı zeka türlerinin bulunması, kişinin zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini tespit etmesini de sağlıyor.Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Gardner, bu güçlü yönlerin saptama işinin, kendini belli bir zekâ türüyle etiketleme boyutuna ulaşmaması gerektiğini vurguluyor. Aksine, zayıf noktalarımızı görüp bunları geliştirmemiz gerekiyor.