Ölen birinin ruhunun başka bir vücutta yeniden hayat bulacağı inancı dünyanın en eski ve yaygın inançlarındandır. Bu inanca göre ruh 2 kere veya birkaç kere doğar ve önceki hayatını hatırlamaz.

Howard Carter ve Lord Carnavon tarafından Mısır firavunu Tutanhamon'un (Tut-Enkh-Amun'un) mezarı ve hazinesi bulundu. Bu keşif hakkında bir çok yazı yazılmış, Carter'in düşünceleri ve anlattıkları defalarca yayınlanmıştır. Bu yazıların içinde en ilginç olanı ise Carter'in anlattığı bir olaydır. Carter mezarın kapağını açtığında faravunun üzerinde bir demet kır çiçeği görüyor. Çiçeklerin doğal renklerini korudukları onu hayretler içinde bırakıyor ve o zaman Carter bin yılın sadece kısa bir an olduğunu düşünüyor.

Carter'e göre vücut, ölümsüz olan ruhun bir giysisidir. Bir vücutta bulunan ruh kendi görevini yerine getirdikten sonra vücut ölür ve ruh başka bir vücuda göç eder. Carter araştırmaları sonucu bir insanın daha önceki hayatında kim olduğunu ortaya çıkarabilecek bir metot bulur. Bu metoda göre doğum tarihini bilen her kes bir önceki hayatta kim olduğunu öğrenebilecektir. Carter cetvellerini olduğu gibi aktarıyoruz.

Öncelikle doğum yılınıza göre anahtar harfinizi bulacaksınız. Daha sonra önceki hayatınızdaki cinsiyetinizi, işinizi, oturduğunuz ülkeyi belirleme şansınız olacak.
Bu cetvelden anahtar harfinizi bulacaksınız. Örneğin 1938 yılında doğmuş olan birisinin anahtar harfi 'U' dur. Bu harf daha sonraki aşamalarda önceki hayatta kim olduğunuzu belirlemenizde size yardımcı olacaktır.

DOĞUM AYI CETVELİ

- Bu cetvelden doğduğunuz aya göre bir önceki hayatta erkek mi, kadın mı olduğunuzu bulacaksınız. Örneğin; doğum yılı anahtar harfiniz 'U' ise ve doğum ayınız Ocak ise bu sizin önceki hayatta erkek olduğunuz anlamına gelir.
- Ayrıca bu cetveldeki kırmızı ve mavi sembolleri, turuncu harf ve rakamları dikkate almanız gerekiyor. Daha sonraki cetvellerde bu konuda detaylı bilgi alacaksınız.
- Evet böylece artık önceki hayattaki cinsiyetinizi belirlemiş oldunuz.