Yeni nesil diş hekimliği uygulamalarında hasta –hekim ilişkisi, iki tarafın birlikte tedavide aktif rol oynadığı bir duruma evrilmiştir. Kendilerine uygulanacak tedavinin detaylarını bilmek, olabildiğince birlikte plan yapmak, tedavi aşamalarını gözlemlemek gibi karşılıklı keyifli bir süreci içermektedir. İnvisalign (aligner) tedavisi bu süreçlerde hasta ve hekim açısından oldukça tatmin edicidir.

Ortodontik tedavi geniş bir alana sahip

Her şeyden önce ortodontik tedavi denilince sadece diş çapraşıklığının tedavisi anlaşılmamalıdır. Ortodontik tedavi, diş düzensizlikleri oluşmadan yapılan önleyici tedavi, çene gelişiminin düzenlenmesiyle giderilen iskeletsel bozukluklar, ameliyatla çene uyumsuzluklarının giderilmesi, kısa süreli proteze destek tedaviler, diş düzensizliklerinin giderilmesi, diş - çene arası ilişkilerin düzenlenmesi, erken dönem süt dişi kayıplarından oluşan sorunların giderilmesi gibi birçok alanı içerir. İnvisalign tedavisi, bunların bir kısmını oluşturan diş çapraşıklıklarının giderilmesinde yeni bir yöntemdir.

ortodonti

İnvisalign tedavisinın birçok avantajı bulunmakta

İnvisalign tedavisi, özellikle kullanım kolaylığından dolayı hastaların tercih ettikleri, dolayısıyla hekimlerine istekle geldikleri bir tedavidir. Bu, çıkarılabilir ve temizlenebilir şeffaf plaklarla yapılan; uygun durumlarda diş braketlerine alternatif olabilen apareyler, braketlere nazaran birçok avantajı taşımaktadır. İnvisalign tedavisi, her uygulama gibi öncelikle doğru bir planlama ile başarıya ulaşır. Hangi bozukluklarda ne kadar süre ile hangi hızla uygulanacağı, tedavi bitiminde ulaşılmak istenilen sonuç, önceden tasarlanmalıdır.

diş

Kişiye özel 3 boyutlu modelleme

Hastaların diş kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılıp, üç boyutlu modelleme ile dişlerin ideal pozisyonlarının belirlenmesiyle planlama yapılır. Baştan detaylı bir ölçümleme ile tedavinin sonucu belirlenmiştir. Gene de tedavi aşamalarında yeniden ölçü alınarak ufak değişiklikler yapmak mümkündür. Tedavi, dişlerin ideal pozisyonlarına doğru aşamalara bölünmüş olarak hareketlerinin ince şeffaf plaklara aktarılarak belli aralıklarla değiştirmek suretiyle ilerler. Yaklaşık her plak iki haftalık periyotlarla değiştirilir. Bazı durumlarda, braketlerle yapılan tedavileri tamamlamak ve daha kısa süre braket kullanmak amacıyla braketli sistemlere entegre olarak da kullanılabilir. Ayrıca kısa süreli ortodontik tedavilerde, diş yüzeylerine braket yapıştırmamak için tercih sebebidir.

plak

Hasta memnuniyeti yüksek

Kullanım rahatlığı, estetik olarak dikkat çekmeden rahatça kullanılması özellikle sosyal ortamlarda konuşmak zorunda olan kişiler için tercih sebebidir. Yemek yeme esnasında çıkarılması, dişlerin ve plakların etkin şekilde temizlenebilmesi dişeti sağlığı açısından ve yemek yeme rahatlığı açısından çok olumlu sonuç vermektedir. Alışma süresinin çok kısa olması, konuşma üzerinde bir etkisi olsa bile bunun birkaç günde düzelmesi de tercih sebepleri arasındadır. Ayrıca tedavi süresinin uzunluğunda braketlere göre anlamlı fark yoktur. Hasta memnuniyeti oldukça yüksektir. Eğer hastalarda diş gıcırdatma varsa aynı zamanda eklem ve kaslar için de tedavi edici özellik taşır. Yanak ve dil yüzeyinde tahrişlere sebep olmaz. Porselen, dolgu, zirkonyum gibi başka materyallerle restore edilmiş dişlere uygulanabilir.

invisalign

Düzenli kullanım başarıyı artırır

Bununla beraber şeffaf plaklarla yapılan invisalign tedavisi, orta derecede ve birinci sınıf oklüzyondaki bozukluklarda tercih edilmelidir. Daimi dişlerin sürmüş olması gereklidir. Aşırı rotasyonlu ve 45 dereceden fazla eğimli dişlerde braketler tercih edilir. İskeletsel bozukluklarda daha ileri apareylerden oluşan tedaviler uygulanır. Aşırı diş kayıplarından dolayı aşırı boşluklar, aşırı çapraşıklıklarda (5 mm den fazla) kök hareketlerinden dolayı braketler tercih edilmelidir. İleri teknolojinin bize sunduğu imkanlardan birisi olan invisalign tedavisi, lingual braket (dişlerin arka yüzeylerine takılan braketler) ve vestibül braketlere ( dişlerin ön yüzeyine takılan braketler) göre pek çok avantajı taşımaktadır. Bununla birlikte her vakada braketlerin yerini tutamaz. Doğru planlama ve hastaların düzenli kullanımı tedavi başarısı için şarttır. En güzel tarafı ise tedavi aşamalarının hasta ve hekim tarafından birlikte gözlemlenebilir olmasıdır.

Ayşe Aydın

ayse.aydin@kadinvekadin.net

Kadinvekadin.net özel içeriğidir.