• Ekonomik nedenler, eşin işsiz kalması.
• Aile büyükleri ile aynı evde oturma.
• Aile büyüklerinin veya eşinin kadını hizmet etmesi gereken bir kişi olarak görmesi.
• Eşler arasındaki cinsel sorunlar.
• Din, mezhep ya da kültür farkları.
• Alkol, kumar ve şans oyunlarına düşkünlük.
• Eşin evi terk etmesi ya da başka biriyle yaşamaya başlaması.
• Aldatma.
• Eşlerden birinin psikolojik sorunlarının olması.
• Dayak ve küçük düşürücü davranış ve hareketler.
• İşkolik bir eşe sahip olma.
• Eşlerin kişilik yapılarının birbirine uymaması.
• Aşırı kıskançlık.
• Eşlerin birbirine yeteri kadar zaman ayıramaması.
• İletişimi ve eşler arası ilişkiye etkileyen aşağıdaki durumları da ekleyebiliriz:
• Karşıdaki kişiyi iyi dinlememe, ona kendini ifade imkânı tanımama.
• Samimiyetten ve dürüstlükten uzaklaşma, yalan söyleme.
• Eşine karşı aşırı müdahaleci, baskıcı ve sınırlayıcı davranma. Eşin her davranışını kontrol etmeye çalışma.
• Çok fazla soru sorma, yersiz şüpheler ve kuruntular.
• Kolay incinme, sık sık sitemlerde bulunma.
• Sorulara cevap vermeme, geçiştirme, yüzeysel cevaplar verme.
• Gerçek nedenleri bilmeden, öğrenmeden suçlamalarda ve yargılarda bulunma.
• Her durumda, daha önceden olup geçmiş olumsuz ve üzücü olayları gündeme getirme ve hatırlatma.
• Olayları ve eşin hatalarını abartılı bir şekilde ortaya koyma.
• İlgisizlik, küskünlük ve uzaklaşma ile cezalandırma.
• Surat asma, olumsuz beden dili kullanma.
• Aile mahremiyetini bozma, aile sırlarını yabancılarla paylaşma.
• Sık sık eşin akrabaları ve arkadaşları konusunda suçlamalarda bulunma ve olumsuz ifadeler kullanma.
• Sorumlulukları yerine getirmekten kaçınma.
• Karşı taraftan daha fazla fedakârlık ve tavizler bekleme.