Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD), yıllık yayınladığı Society at a Glance araştırmasının 2011 sonuçlarını açıkladı. Yemek yapmaya en çok zaman ayıran Türkler, sadaka ve yardımlara da en az ilgiyi gösterdi. İşte sonuçlar:

* Türkler alışverişe günde 14 dakika harcıyor. En tüketim meraklısı Fransızlar günde 32 dakikalarını alışverişe ayırırken, Güney Koreliler ise sadece 13 dakika alışveriş yapıyor.

* Türkler dünyada günde 74 dakikayla en uzun süreyi yemek yapmaya ayıran topluluk. ABD'de yemek yapmak için yaklaşık 30 dakika harcanıyor.

* Para almadan yapılan temizlik ve yemek yapma gibi ev işlerine en çok zaman harcayan 4 saat 13 dakikayla Meksika olurken, Türkiye 4 saat 7 dakika ile ikinci sıraya kuruldu. OECD ortalaması ise 3 saat 27 dakika.

* Gönüllülük esasına dayanan kamu işleri, sadaka verme ya da yabancılara yardım etme konusunda Yunanistan, Türkiye'yi geçti. Türklerin yüzde 21'i yardım etkinlikleri içinde yer alırken Yunanistan'da oran yüzde 13. OECD genelinde ise yüzde 39.

Kimseye güvenmiyoruz

* Türkiye'de güven olgusunun çok zayıf olduğu yayınlanan raporda gözler önüne seriliyor. Raporda sadece yüzde 24'lük kesim karşısındakine güvenirken, son sıradaki Şili'de halkın sadece yüzde 13'ü karşısındakine güveniyor. Danimarka'da bu oran yüzde 89'lara çıktı.

* Türkler ev işine günde 141 dakikalarını ayırırken, aile fertlerinin bakımına yaklaşık 32 dakika harcadıklarını söylediler.

* Türkler'in maaşlı ya da maaşsız, günlük çalışmaya ayırdıkları süre 489 dakika. Bu rakam OECD ortalamalarına göre 484.

* Bebek ölümleri konusunda Türkiye dünya liderliğini binde 17 oranıyla kimseye bırakmıyor.

* Türk halkının yüzde 64.1'i içme suyu kalitesinden ve yüzde 72.2'si hava kalitesinden memnun olduklarını söyledi.

* Yolsuzlukta en kötü 11'inci ülke olan Türkiye'de kurumlara olan güven yüzde 57 oranında.