Zina, evli olan eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken, eşlerden birinin karşı cinsten başka biri ile bilerek ve isteyerek cinsel münasebette bulunmasıdır.

Evlilik birliğinin eşlere yüklediği en önemli görev sadakat gösterme yükümlülüğüdür. Bu nedenle evlilik hukuken son bulmadıkça, karı kocanın sadakat göstermek yükümlülüğü devam eder. Her ne surette olursa olsun, eşlerin bir arada bulunmamaları, onlara evlilik birliği kapsamındaki karşılıklı sadakat yükümlülüğü ihlal etme hakkı vermez.Evlilik devam ettiği sürece, evlilik birliğinin en önemli gereği olan sadakat yükümlülüğü nedeniyle başka biriyle cinsel ilişkide bulunamaz.

Eşler, evlilik ilişkisi devam ettiği sürece; ayrılık gaiplik, birlikte yaşamaya ara verilmiş olma gibi hallerde fiilen bir arada yaşamasalar dahi, içlerinden birinin eşinden başkası ile cinsel ilişkide bulunması zinadır.

Açılmış Olan Zina Davasında Zinanın Kanıtlanmış Olmasına Rağmen Mahkeme Barışma İhtimaline Binaen Ayrılığa Karar Verebilir mi?

Zina mutlak boşanma nedenlerinden biri olduğu için, zinaya dayanılarak açılan boşanma davasında; zinanın ispatı halinde, eşlerin barışmalarının ihtimal dahilinde bulunduğundan bahisle ayrılığa karar verilmez.

Eşlerin Kendi Cinsleri ve/veya Hayvanlarla Olan Cinsel İlişkileri Zina Sayılır mı?

Biseksüellik tahtında kadının kadınla, erkeğin de erkekle ilişkileri, yani lezbiyen, sevicilik ve homoseksüel ilişkilerin yanı sıra eşlerin hayvanlarla kurdukları cinsel ilişkiler zina teşkil etmeyip, bu tür davranışlar neticesinde zinaya değil, olsa olsa şiddetli geçimsizlik veya haysiyetsiz yaşam sürmeye dayanarak boşanma davası açılabilir.

Hangi Hallerde Vuku Bulmuş Cinsel İlişki Zinadan Sayılmaz?

İrade dışı, bilgi dışı uyuşturucu kullandırılarak, bedeni tehdit, zorla tecavüz ve hayata kast hallerinde vuku bulmuş olan cinsel ilişki zina sayılmaz.

Zinanın İspatı Kim Tarafından ve Nasıl Yapılır?

Zina nedeni ile dava açan taraf, bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Zinanın varlığından bahsedilebilmesi için;

Zina yapan eşin suçüstü yakalanmış olması ve zinayı gören tanıkların beyanları ile bu konudaki tutanak,
Çocuk yapma kabiliyeti olmadığı tıbben sabit olan kocanın, karısının gebe kalmış olması,
Eşlerden birinin cinsel yolla bulaşan zührevi hastalıklardan birine yakalanmış olması,
Kocanın izinli olarak 300 günden fazla eşinden ayrı olması ve evine döndüğünde kendisinden olması mümkün olmayacak doğum tarihi taşıyan çocuğun bulunması,
Karının, çocuğun başka bir kimseden olduğuna dair mektupla ikrarda bulunmuş olması,
Karı kocadan birinin yabancı bir erkekle ya da kadınla münasip olmayan yerlerde gezmeleri veya arabayla dolaşmaları,
Karı kocadan birinin yabancı bir erkekle veya kadınla bir odada yatmış veya kapanmış olmaları,
Karının bir erkekle, erkeğin bir başka kadınlar uygunsuz şekilde fotoğraf çektirmiş olması,
Karının bir başka erkekle yatakta yarı çıplak olarak yakalanması,
Karının veya kocanın başka bir erkekle ya da kadınla cinsi ilişkide bulunduğunu itiraf etmesi,
Çocuğun kan grubunun eşlerin kan grubuna uygun olmaması,
Doktor raporu ile eşinin dışında cinsel ilişkide bulunduğunu belirleyen meni lekelerinin doktor raporu ile sabit olması.

Mutlak Boşanma Nedeni Olan Zina Bakımından Kadın ve Erkek Arasında Herhangi Bir Fark Var mıdır?

Kadın ve erkek arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.Eski Medeni Kanunumuzda kadının evlilik dışı ilişkisinin sadece bir defa olması zina sayılırken, erkek bakımından zinadan bahsedilebilmesi için cinsel ilişkinin birkaç kez olması şartı aranmaktaydı.Yeni Medeni Kanunumuzda ise kadın erkek eşitliğine aykırı olan bu hüküm ortadan kaldırılmış ve gerek kadının, gerek erkeğin bir defa da olsa evlilik dışı cinsel ilişkisi zina sayılmıştır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Zina nedeniyle boşanma davası, davaya hakkı olan eşin zinayı öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminden itibaren beş yıl içinde açılmalıdır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Hangi Hallerde Düşer?

Zina nedeni ile boşanma davası açma hakkı, dava hakkı olan tarafın zina yapan eşini affetmesi ve davanın kanunda belirtilen sürede açılmaması ile düşer.