Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Uluslararası Çanakkale Bienali'nin teması, 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı nedeniyle 'Savaşın sonunu yalnız ölüler görür' olarak belirlendi. Savaşta birbirine taraf olan ülkelerin sanatçıları, savaş karşıtı yaptığı çalışmalarla bir araya gelecek.

Çanakkale'de, 1. Dünya Savaşı'na taraf olmuş ülkelerin sanatçıları bir araya gelip 'Savaşın Sonunu yalnız ölüler görür' diyecek. Savaşın, günümüze değin sürmekte olan siyasal, toplumsal, kültürel olayları ve etkileri, sanat ve kültür alanında irdelemeyi ve yorumlamayı amaçlayan Bienal, bunu da ziyaretçilerine kentin tarihsel, kültürel ve doğal özelliklerine bağlayan bir sergiyle yapacak.

100 yıl geçti

Dün, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bienal'in Genel Sanat Yönetmeni Beral Madra, 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı vesilesiyle, bu savaşa katılmış veya süreç ve sonuçlarından etkilenmiş bütün ülkelerde çeşitli etkinliklerin planlandığını ve hayata geçirildiğini söyledi. Madra'nın verdiği bilgiye göre Uluslararası Çanakkale Bienali, bu konuyu ele alarak olağandan daha fazla dikkat çekmeyi ve önemli düşün ve bilgi çıktılarına ulaşmayı hedefliyor. Sergiler yanısıra bilgi-belge etkinlikleri, farklı sanat dallarında gösterimler ve paralel sergiler de programlanıyor.

Bienalde yapılacak sergiler, 1914'deki siyasal travmaya, insan trajedisine ve sonuçlarına olduğu kadar, yüzyıl boyunca savaşların yarattığı temel değişimlere görsel sanatlar yoluyla odaklanacak. 4. Uluslararası Çanakkale Bienali çerçevesinde yeni sınırlar ve göç hareketleri, Osmanlı ve Rus coğrafyasındaki kültürlerin birbirinden kopuşu ve bu kültürlerin yeni süreçle dönüşümleri, yeni ekonomik sistemlerin ve modernizmlerin ortaya çıkışı, Avrupa 'nın ve Sovyetlerin kültür kolonizasyonu gibi konular ele alınacak.

Toplantıda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise kentin Troya ile başlayan ve 1. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında gerçekleşen ve yarım milyon insanın ölümüyle sonuçlanan Gelibolu Savaşlarına uzanan bir çizgide, savaşlarla anılan bir kent olduğunu anlattı. "Biz bunu değiştirip barışın ve özgürlüklerin kenti olmak istiyoruz" diyen Gökhan, kentin çok kültürlü sosyo kültürel yapısı ve kimliğinin de buna yardımcı olduğunu aktardı. Gökhan, "Bu baskın savaşlar kenti kimliğine daha geniş bir perspektiften ve mesafe alarak bakmasını sağlayacak sanatsal ve düşünsel bir alan açmayı, hem de kentin güçlü sivil toplumunun ve yerel yönetiminin ortaklaştığı 'Barış kültürümüz olsun' vizyonunu ulusal ve uluslararası bağlamlarda görünür ve duyulur kılmayı hedefliyoruz" dedi.

4. Uluslararası Çanakkale Bienali, daha önceki yıllarda olduğu gibi, Eski Ermeni Kilisesi, Korfmann Kütüphanesi, Er Hamamı (Seramik Müzesi), Çinemlik Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Yahudi (Palamut) Depoları gibi kentin tarihi ve anlamlı mekanlarının yanı sıra, çarşı caddesi, Kordon ve İskele bölgesi, Halk Bahçesi gibi kamusal alanlarına da yayılacak. Bienale katılacak sanatçılar ise ileri bir tarihte açıklanacak.