Avustralya Hükümeti Ticaret ve Yatırım Ajansı - Austrade İcra Kurulu Başkanı-CEO Dr. Stephanie Fahey ticaret, yatırım ve eğitim alanında Türkiye ile Avustralya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye'yi ziyaret etti.

Dr Fahey, ziyaret programı çerçevesinde Avustralya Büyükelçiliği'nin Kagider işbirliği ile düzenlediği, "Dijital Çağda İnovasyonu Yöneten Kadınlar” başlıklı panelde İstanbul'daki iş kadınları ile bir araya geldi.

Günümüzde inovasyonu yöneten kadınların dijital çağdaki rolünün ele alındığı panelde, şirketlerin hızla gelişen teknolojik değişimlere adapte olmalarının önemine değinen panelistler, dijital dönüşümün hızı nedeniyle iş dünyasında yeni düşünme ve çalışma yöntemleri geliştirilmekte olduğuna dikkat çektiler. Kadınların güçlenmek için dijital dönüşümün sağladığı fırsatlardan yararlanması gerektiği görüşünde birleştiler.

Dijital dönüşüme uyumda cesaret şart

Panelde kadın liderler, dijital çağdaki yenilikçi yaklaşımlara göre kurumları yönlendirmeye ve dijitalleşmeye cesurca yaklaşım göstererek, teknolojinin sunduğu fırsatları aynı hızla benimsemek gerektiğini ifade ettiler.

Dijital dönüşümün toplumsal cinsiyet eşitliğini yönlendirmede bir araç olarak kullanılmasının faydalarına değinerek, online eğitimin dijital araçlara bir örnek ve eğitime ulaşmak için güzel bir fırsat olabileceğine dikkat çektiler. İş dünyasında bilgi ve eğitimin yanı sıra örneğin kendine güveni tam olan kadın mühendisler ya da girişimci kadınların şansı yakaladığında çok başarılı işlere imza atabildiklerini de ifade ettiler.

İş dünyasındaki dijitalleşmeye adapte olmak kaçınılmazdır ve ileriye dönük hayatımızın çok daha vazgeçilmez bir parçası olacaktır görüşüne de vurgu yaptılar. Dijital dönüşümün sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilen kadınların, başarıya çok daha hızlı ulaşma şansını göz ardı etmemek gerektiğini de önemle belirttiler.

Dijital dönüşümde yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelmek için öncelikle bu dönüşümle barışık olmak gerektiğini anlattılar. İnovasyonu yöneten kadınların teknolojik değişimin hızını yakaladıkları taktirde zaman ve mekandan yalıtılmış olarak, işlerine hız kazandırmalarının çok daha mümkün olabildiğinin de altını çizdiler.