1. Omega-3 beyin gelişimi için önemlidir.

Beyin gelişimi 0-2 yaş arasında en hızlı dönemini yaşar ve bu gelişim çocukluk ve ergenlik döneminde de devam eder. Beynimizin %60'ı yağdan oluşurken, bunun %10-15'lik kısmını Omega-3 yağ asitlerinden DHA oluşturur. DHA, duyusal, algısal, bilişsel ve motor nöral (sinir) sistemlerinin gelişimi için gereklidir. Beynin DHA zengini bölümünün, planlama, problem çözümü ve odaklanma becerilerinden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

2. Omega-3 yağ asidi DHA beyin fonksiyonlarını destekler

DHA, beynin normal günlük fonksiyonlarını yerine getirmesinde belirleyici rol oynar. Membran akışkanlığını geliştirmeye yardımcı olur, bu da sinir uyarılarının veya mesajlarının daha etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Hayvanlarda, düşük DHA seviyeleri, davranış değişiklikleri ile sonuçlanır ve öğrenme sorunları ve hafıza problemlerine de sebebiyet verir. İnsanlarda ise, DHA IQ'yu desteklerken, hafıza ve öğrenme yeteneklerini korur. DHA desteği alınması ile ilgili yapılan 7 araştırmadan 5'inde DHA'nın öğrenme yeteneği, okuma ve hecelemede okul performansını arttırdığı kanıtlanmıştır.

3. Omega 3 okuma ve matematik yeteneklerini geliştirir.

Oxfor Üniversitesi araştırmacıları, 4 ay boyunca günlük 600 mg omega-3 desteği alan çocuklar üzerinde çalıştı. DOLAB araştırması olarak geçen araştırma sonucuna göre,yaşıtlarından geriden gelen çocukların okuma yaşlarını plasebo grubuna göre 3 hafta erkene çektiğini belirtiyor. Bradford'ta yapılan diğer bir araştırma ise, günlük olarak omega-3 balık yağı alan insanların %81'inde okumayı, %67'inde yazmayı ve %74'ünde de matematik yeteneklerini geliştirdiği belirtilmiştir.


4.Omega-3 çocukların uykusunu iyileştirir

Bütün ebeveynler çocuklarının iyi bir gece uyku uyumasını ister. DOLAB çalışması aynı zamanda Omega-3 desteğinin insanlarda iyi uykuyu geliştirip geliştirmediğini de araştırmıştır. Sonuçlara göre kötü uyku, kandaki düşük DHA seviyeleri ile bağlantılıdır ve araştırma DHA desteği gece uyku bölünmelerini azalttığını ve uzun uyumayı desteklediğini göstermiştir.

5. Depresif çocuklar için Omega-3

Omega-3'ün yetişkinlerde depresyonu engellediğini belirten birçok çalışma vardır. Ancak günümüzde çocuklarda da depresyon sıklıkla görülmekte. İsrail'de son dönemde yapılan testlerde, 6-12 yaş arası ağır depresyon yaşayan çocuklar incelenmiş ve sonuçlara göre omega-3 desteği almaya başlayan çocuklarda daha az depresyonla ilgili semptoma rastlandığı ve birçoğunun da tamamen iyileştiği görülmüştür. Omega-3 beyine kan akışını iyileştirdiğinden, depresyonu da hafiflettiği düşünülmektedir.

6. DEHB için Omega-3

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu son dönemde çok sık duyduğumuz bir problem.Standart tedavileri ise çok fazla yan etki içerdiğinden insanları alternatif tedavilere iten bir durum. Araştırmalar DEHB'li çocukların kanında daha az seviyede Omega-3 'e rastlandığını keşfetmiştir. Omega -3 alımı bu durumda tedavilere yardımcı olarak eklenmelidir.


7. Omega-3 gelişimsel koordinasyon bozukluğunda öğrenme ve davranışı geliştirir

Oxford- Durham araştırmalarına göre, gelişimsel koordinasyon bozukluğu yaşayan çocuklarda omega 3 alımı, okuma, heceleme ve davranış geliştirme konusunda en etkili ve güvenli tedavi alternatifi olarak görülmektedir.

8. Erken yaşlarda Omega-3 alımı çocuklarda alerjiyi azaltır

2017'de yayınlanan bir makaleye göre erken yaşlarda omega-3 alımının bağışıklığı iyileştirdiği ve alerjilere daha az yatkınlığa sebebiyet verdiği açıklanmıştır. Ayrıca annesi tarafından hamilelik sırasında omega-3 alınan 3-5 yaş arası çocuklarda astım görülme sıklığını azaltmıştır.

9.Omega-3 bebeklerde solunuma bağlı hastalıkların ve ishalin görülme sıklığını azaltır

Yukarıda omega-3 asitlerinin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmiştik, omega-3 destekli ve omega-3 desteksiz mamalarla beslenen bebeklerde yapılan çalışmada bronşit, krup, öksürük gibi sıklıkla rastlanan solunum hastalıklarının ve ishalin azaltılmasında da rol oynadığı saptanmıştır.

10.Omega-3 obez çocuklarda insülin direnci azaltır

Yapılan çalışmalari obez çocuk ver ergenlerde, omega-3 yağ asidi takviyesinin kan şekerini ve insülin konsantrasyonunu azalttığı ve vücut yağlarının ana bileşeni olan trigliserit düzeylerini düşürdüğü anlaşılmıştır. Bu nedenle obezite ile savaşan çocuklarda etkili ve güvenli bir tedavi destek yöntemidir.

Hülya Saraçoğlu Akhan

Kaynak

Kadinvekadin.net özel içeriğidir.